Utmaningar i bemötandet av patienter

  • I lärdomsprovet ska man använda olika teoretiska modeller som grund då man reflekterar över organisationens nuvarande praxis och skapa en verksamhetsmodell för gott bemötande.

Utmaningar i den språkliga servicen och hur de påverkar vården av patienten

  • I lärdomsprovet ska man beskriva hur en anställd med ett främmande språk anpassar sig i arbetsgemenskapen. Utmaningar i vårdrelaterade situationer med tanke på säkerhet och bemötande då kommunikationen sker på ett främmande språk (betraktat från antingen den anställdas eller en patients perspektiv).
06.03.2020 Redaktion_toimitus