• I lärdomsprovet ska man granska patientflöden på makronivå och hur effektiva flödena är då de betraktas från patientens/klientens perspektiv. Undersökningen ska ge perspektiv och alternativ hur patientflödet borde hanteras på ett effektivt sätt så att det ska skapa en så hög patientupplevd kvalitet som möjligt. I undersökningen ska man beskriva det nuvarande patientflödet och vad som ska göras för att man ska uppnå ett idealläge. I undersökningen ska man också beakta de kommande förändringarna inom social- och hälsovården och de integrationer som dessa medför för olika organisationer men också de lösningar som är förknippade med det övergripande patientflödet.
27.03.2017 undervisningsöverskötare