Praktik och inlärning i arbete samt handledning och undervisning inom vårdbranschen vid Vasa centralsjukhus.

Susanne Salmela, utvecklingsöverskötare, 044-323 2402, förnamn.efternamn@vshp.fi

Koordinator för praktik och inlärning i arbetet (koordinerande lärare)

Koordinatorn planerar och fördelar praktikplatserna vid Vasa centralsjukhus. Flera enheter är med i Jobstep (elektronisk reserveringprogram), som är ett samarbete mellan yrkeshögskolorna och Vasa centralsjukhus.

Kirsi Lehtola, Vamk, 020 766 3527, e-post: förnamn.efternamn@vamk.fi

Susanne Svahn, Novia, 06 328 5303, e-post: förnamn.efternamn@novia.fi

Iris Nabb-Hammarström, YA, 050 590 8917, e-post. förnamn.efternamn@yrkesakademin.fi

Riitta Sarapää, Vamia, 040 549 7023, e-post. förnamn.efternamn@vamia.fi

Teija Pietikäinen, Vamia, 040 5736852, e-post. förnamn.efternamn@vamia.fi

 

Kliniklärarna vid Vasa centralsjukhus

Kliniklärarna är anträffbara vid Vasa centralsjukhus som stöd för de studerande som utför sin praktik vid de somatiska bäddavdelningarna. Kliniklärarna vid andra stadiet är också anträffbara vid de psykiatriska avdelningarna.

Kirsi Lehtola, utvecklandet av praktik, Vamk. anträffbar på onsdagarna eller enligt avtal. Tel. 020 766 3527, e-post. förnamn.efternamn@vamk.fi

Lisen Kullas-Nyman, utvecklandet av praktik, Novia, anträffbar på måndagarna eller enligt avtal. Tel. 044 780 5325, e-post. förnamn.efternamn@novia.fi

 Virpi Välimaa, utvecklandet av inlärning i arbete, Vao, anträffbar månatligen eller enligt avtal. Tel. 040 750 5093, e-post. förnamn.efternamn@vamia.fi

Carina Gref-Hiekkanen, utvecklandet av inlärning i arbete,YA, anträffbar månatligen eller enligt avtal. Tel. 050 441 0253, e-post. förnamn.efternamn@yrkesakademin.

04.07.2017 undervisningsöverskötare