Det finns två team som samarbetar för ordnande av praktik och inlärning i arbete samt handledning och undervisning inom vårdbranschen vid Vasa centralsjukhus (VCS).

Koordinatorerna för praktik och inlärning i arbetet

(Praktikkoordinator eller Koordinerande lärare)

Koordinatorerna/koordinerande lärare planerar och fördelar praktikplatserna vid Vasa centralsjukhus som ett samarbete mellan läroanstalterna och Vasa centralsjukhus. Enheternas praktikplatser hittas från Jobiili (elektronisk reserveringprogram).

Pirita Setälä, Vamk, lektor, 020 766 3326, e-post: förnamn.efternamn@vamk.fi

Magdalena Vähäkangas, Vamia, lärare, 040-777 8548, e-post: förnamn.efternamn@vamia.fi

Susanne Svahn, Novia, praktikkoordinator, 06 328 5303, 044-780 5303, e-post: förnamn.efternamn@novia.fi

Iris Nabb-Hammarström, YA, timlärare i yrkesämnen, 050-590 8917, e-post: förnamn.efternamn@yrkesakademin.fi

Sari Wilkman, Vamia, lärare, 040-549 7032, e-post: förnamn.efternamn@vamia.fi

Teija Pietikäinen, Vamia, lärare, 040-5736 852, e-post: förnamn.efternamn@vamia.fi

Till koordinator-/praktikkoordinatorgruppen hör också Anna-Liisa Kittilä-Rautio från Vasa stad.

Kliniklärare vid Vasa centralsjukhus

Kliniklärarna överenskommer med utvecklingsöverskötaren om hur deras verksamhet på VCS organiseras. Kliniklärarna är anträffbara vid Vasa centralsjukhus som stöd (bl.a. undervisning och handledning) för de studerande som utför sin praktik vid de somatiska bäddavdelningarna. Kliniklärarna besöker vid behov också de psykiatriska avdelningarna. Kliniklärare, utvecklingsöverskötare och/eller övriga överskötare utvecklar tillsammans studerandes lärande och handledning i arbetslivet.

Kirsi Lehtola, utvecklandet av praktik, Vamk. anträffbar på måndagar, eller enligt avtal. Tel. 020 766 3527, e-post: förnamn.efternamn@vamk.fi

Åsa Lågland, utvecklandet av praktik, Novia, anträffbar på onsdagar, eller enligt avtal. Tel. 050-478 4195, e-post: förnamn.efternamn@novia.fi

Teija Pietikäinen, utvecklandet av inlärning i arbete, Vamia, anträffbar tisdag och fredag eftermiddagar (ca 4h/gång) när studerande är på VKS, eller enligt avtal. Tel. 040-5736 852, e-post: förnamn.efternamn@vamia.fi

Iris Nabb-Hammarström, utvecklandet av inlärning i arbete,YA, timlärare i yrkesämnen, anträffbar tisdag och torsdag eftermiddagar (ca 4h/gång) när studerande är på plats, eller enligt avtal. Tel. 050-590 8917, e-post: förnamn.efternamn@yrkesakademin.

Susanne Salmela, utvecklingsöverskötare, 044-323 2402, 06 213 2402, förnamn.efternamn@vshp.fi

19.09.2021 undervisningsöverskötare