Söndag 16.1.2022

Vårdstuderande & praktik

Studerande som fått två doser vaccin mot Covid-19 och som fått ett positivt Corona testresultat, ska vara i karantän under ordinerad (föreskriven) tid och ha minst två (2) symtomfria dagar.

 

Torsdag 30.12.2021

Följande villkor gäller inom Österbottens välfärdsområde:

  1. Studerande får inte ha förkylningssymptom.
  2. Studerande ska vara i kontakt med egen hälsovårdscentral vid misstanke om Covid-19 eller vid misstanke om att hon/han blivit utsatt för Covid-19. Testningen sker i första hand i den egna hemkommunen.
  3. Vi önskar att studerande undviker situationer där det finns mycket folk i trånga utrymmen (t.ex. barer och nattklubbar) och avstånd inte kan hållas.
  4. Vi rekommenderar starkt att studerande har ett vaccinationsskydd.

 

Vi rekommenderar att studerande som kommer från utlandet har fått minst 2 doser med vaccinationsskydd (mindre än 4 månader efter senaste vaccinationen) eller har ett negativt testresultat (<72 h) innan praktikperioden inleds.

Studerande ska vara i kontakt med avdelningsskötaren/förmannen en vecka före praktikperiodens början, varvid man får information om enhetens möjlighet att ta emot studerande samt kommer överens om en eventuell testning.

Regler gällande infektionssymtom är samma för studerande som för övrig personal.

 

Denna anvisning gäller tillsvidare.

 

Måndag 15.11.2021

Följande villkor gäller på Vasa centralsjukhus:

  1. Studerande får inte ha förkylningssymptom.
  2. Studerande ska vara i kontakt med egen hälsovårdscentral vid misstanke om Covid 19 eller vid misstanke om att hon/han blivit utsatt för Covid 19.
  3. Vi önskar att studerande undviker situationer där det finns mycket folk i trånga utrymmen (t.ex. barer och nattklubbar) och avstånd inte kan hållas.

 

Vi rekommenderar att studerande som kommer från spridningsområden eller från utlandet har fått 2 doser med vaccinationsskydd (mindre än 4 månader efter senaste vaccinationen) eller har ett negativt testresultat (<72 h) innan praktikperioden inleds. Testningen sker i första hand i den egna hemkommunen.

Studerande ska vara i kontakt med avdelningsskötaren en vecka före praktikperiodens början, varvid man kommer överens om en eventuell testning. Samma regler gäller för studerande gällande symtom på infektion som för övriga personal.

Vid oklara fall konsulteras infektionsöverläkaren per telefon.

 

Måndag 16.8.2021

Studerande som kommer från områden där incidenstalet motsvarar situationen i vårt område (VSVD) behöver inte automatiskt testa sig. Ett intyg över att hen varit sjuk i corona (<6 mån)

Vi förutsätter att studerande som kommer från spridningsområden/ utomlands har fullt vaccinationsskydd (2 doser) eller ett negativt testresultat (<72h), i första hand från sin hemkommun, innan praktikperioden inleds.

Studerande kontaktar praktikavdelningarnas förman en vecka före praktiken börjar, för att komma överens om eventuell testning. De som har symptom testas.

 

Se även: https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/gallande-rekommendationer-och-begransningar-i-vasa-sjukvardsdistrikt/

THL: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset

THLs lägesöversikt

 

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/lagesoversikt-om-coronaviruset/coronaepidemin-regionernas-situation-rekommendationer-och-begransningar   

 

Alla studerande ska kolla följande video före praktiken:

https://www.youtube.com/watch?v=K1Z6bWdfppE

Kom ihåg allmänna hygienregler!

Se även sidan för Institutet för hälsa och välfärd:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/anvisningar-och-bestammelser/allmanna-hygienregler   

samt

www.thl.fi/tvattahanderna

www.thl.fi/hostaratt 

 

Kolla även: Vårdstuderande - Praktik

16.01.2022 undervisningsöverskötare