Onsdagen 5.8.2020

Praktiken för vårdstuderande börjar vecka 34 och de ska vara friska när de kommer till praktikplatsen. Om coronasituationen förvärras eller ändras snabbt, eller om studerandes säkerhet inte kan garanteras så förbehåller vi oss rätten att avbryta studerandes praktikperioder på Vasa centralsjukhus.

 

Följande villkor gäller för studerande:

1) Om studerande varit utomlands de senaste 14 dagarna före praktikperioden ska hon/han var i kontakt med avdelningsskötaren på respektive avdelning innan studerande börjar sin praktik.

2) Studerande har inte förkylningssymptom.

3) Studerande ska vara i kontakt med egen hälsovårdscentral vid misstanke om eller utsatthet för Covid 19.

 

Alla studerande ska kolla följande video före praktiken:

https://www.youtube.com/watch?v=K1Z6bWdfppE

 

Kom ihåg allmänna hygienregler!

Se även sidan för Institutet för hälsa och välfärd:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/anvisningar-och-bestammelser/allmanna-hygienregler   

samt

www.thl.fi/tvattahanderna

www.thl.fi/hostaratt 

 

Kolla även: Vårdstuderande - Praktik

05.08.2020 undervisningsöverskötare