Onsdag 14.10.2020

Uppehållet i studerandes praktikperioder inom Vasa sjukvårdsdistrikt förlängs enligt Österbottens koordineringsgrupp till 31.10.2020 och inga nya studerande tas emot.

Vid frågor ta kontakt, i första hand med din ansvariga lärare och inte till avdelningen/enheten.

 

Tisdag 6.10.2020

Alla studerandes praktikperioder inom Vasa sjukvårdsdistrikt avbryts genom beslut av Österbottens coronakoordineringsgrupp den 4.10.2020. 

Studerandes praktikperioder vid alla organisationer inom Vasa sjukvårdsdistrikt avbryts omedelbart för de studerande som kommer från närområdets läroanstalter (VAMK, Novia, Vamia, YA och universitet i Vasa). Avbrottet är i kraft två veckor (5.10-18.10.2020) varefter nytt beslut tas.

OBS!

Studerande från externa (t.ex. social- och hälsovårdsområdets) läroanstalter som kommer på praktik till Vasa sjukvårdsdistrikt fortsätter tillsvidare. Studerande som började sin praktik vecka 41 (5.10) tar ett coronatest på Vasa centralsjukhus och tid för provtagning beställs av avdelningsskötaren. Studerande som börjar sin praktik vecka 42 (12.10) och senare tar ett coronatest före praktiken börjar enligt anvisningar från den egna läroanstalten.

Studerandes praktikperioder vid alla organisationer inom Vasa sjukvårdsdistrikt avbryts omedelbart. Avbrottet fortsätter två veckor framåt (5.10–18.10.2020).

 

Måndag 28.9.2020

Vårdstuderande skaanvända näs- och munskydd såväl i patientarbetet som i kontakten med annan personal. Måltider och kaffepauser bör uppdelas. I matsalen ska tillräckligt avstånd iakttas.

Pandemiarbetsgruppen

Onsdag 2.9.2020

Praktiken för vårdstuderande har påbörjats och vi gör nu en uppdatering av villkor för studerande. Vi fortsätter att följa kontinuerligt med hur situationen för Covid 19 utvecklar sig. Om coronasituationen förvärras, verksamheten ändras, eller om studerandes säkerhet inte kan garanteras så förbehåller vi oss rätten att avbryta studerandes praktikperioder på Vasa centralsjukhus.

Följande villkor gäller för studerande:

  1. Om studerande varit utomlands de senaste 14 dagarna före praktikperioden ska hon/han var i kontakt med avdelningsskötaren på respektive avdelning innan studerande börjar sin praktik.
  2. Studerande får inte ha förkylningssymptom.
  3. Studerande ska vara i kontakt med egen hälsovårdscentral vid misstanke om Covid 19 eller vid misstanke om att hon/han blivit utsatt för Covid 19.
  4. Vi önskar att studerande undviker situationer där det finns mycket folk i trånga utrymmen (t.ex. barer och nattklubbar) och avstånd inte kan hållas.

Alla studerande ska kolla följande video före praktiken:

https://www.youtube.com/watch?v=K1Z6bWdfppE

Kom ihåg allmänna hygienregler!

Se även sidan för Institutet för hälsa och välfärd:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/anvisningar-och-bestammelser/allmanna-hygienregler   

samt

www.thl.fi/tvattahanderna

www.thl.fi/hostaratt 

 

Kolla även: Vårdstuderande - Praktik

19.10.2020 undervisningsöverskötare