Följande information gäller tillsvidare:

1) Introduktionerna hålls i 10 personers grupper (studerande som går till samma avdelning är i samma grupp - om det är möjligt) och alla måste använda näs- och munskydd. 

 

2) Studerandes praktik inleddes från 15.2.2021 och enligt beredskapsgruppen (möte 8.2.2021) ska följande iakttas:

 1. Checklistan följs noggrant:
 • Om studerande varit utomlands de senaste 14 dagarna före praktikperioden ska hon/han var i kontakt med avdelningsskötaren på respektive avdelning innan studerande börjar sin praktik.
 • Studerande får inte ha förkylningssymptom.
 • Studerande ska vara i kontakt med egen hälsovårdscentral vid misstanke om Covid 19 eller vid misstanke om att hon/han blivit utsatt för Covid 19.
 • Vi önskar att studerande undviker situationer där det finns mycket folk i trånga utrymmen (t.ex. barer, nattklubbar och andra ställen då avstånd inte kan hållas).
 1. Ändamålsenliga skydd används,
 2. Gruppstorlekar beaktas alltid i praktikverksamheten och
 3. Övriga säkerhetsåtgärder iakttas för att garantera en trygg praktik för studerande.

Checklistan och skydds-/säkerhetsåtgärder är till för att hindra viruset från att spridas till patienter, studerande och bland personalen! Därför bör alla vara ytterst nog med att följa de gällande rekommendationerna.

 

Studerande från spridningsområden som kommer på praktik till Vasa centralsjukhus (VCS) ska enligt infektionsläkaren, ta ett coronatest inom 72h före praktiken börjar (gäller även de som fått vaccin).

Sjukvårdsdistriktens epidemiskede hittar du från följande länk:

Koronaepedemia: alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset.

 

Se även: https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/gallande-rekommendationer-och-begransningar-i-vasa-sjukvardsdistrikt/

THL: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset

 

Fredag 29.1.2021

Vasa centralsjukhus beredskapsgrupp beslöt på sitt möte 29.1.2021,  att alla studerandes praktik på sjukhuset avbryts 29.1-14.2.2021 på grund av Covid-19.

Måndag 25.1.2021

Inget resandet och 2 meters avstånd rekommenderas. Studerande som fått coronavaccin ska följa samma anvisningar som alla andra.

Måndag 18.1.2021

Studerande som kommer från spridningsområden (utanför Österbotten) och kommer på praktik till Vasa centralsjukhus (VCS) ska coronatesta sig (snabbtest duger) före de börjar på sin praktik på VCS och svaret som fåtts visas till förmannen. Följ med från sidan (slutet av sidan):

THLs lägesöversikt

Måndag 18.1.2021

Studerande som kommer på praktik till VCS från områden som är i en spridningsfas ska testa sig för Covid-19 före de kommer, eller när de anlänt (måste vänta på svar innan praktiken börjar).

Se slutet på sidan:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/lagesoversikt-om-coronaviruset/coronaepidemin-regionernas-situation-rekommendationer-och-begransningar  

 

Tisdag 12.1.2021

Vårdstuderande kommer normalt på praktik, använder mask och går sen för vaccinering när det ordnas via SHVS (Studenternas hälsovårdsstiftelse)/kommunen.

 

Onsdag 23.12.2020

Introduktionen som startar 4.1.2021 sker i 10 personers grupper (studerande som går till samma avdelning ska vara i samma grupp - om det är möjligt) och alla måste använda mask. Om studerande är många kan introduktionen dra ut på tiden innan studerande kan gå till introduktionen, klädutdelningen och till avdelningarna.

 

Onsdag 28.10.2020

Studerandes praktikperioder återupptas inom Vasa Sjukvårdsdistrikt från den 2.11.2020.

 

Onsdag 14.10.2020

Uppehållet i studerandes praktikperioder inom Vasa sjukvårdsdistrikt förlängs enligt Österbottens koordineringsgrupp till 31.10.2020 och inga nya studerande tas emot.

Vid frågor ta kontakt, i första hand med din ansvariga lärare och inte till avdelningen/enheten.

 

Tisdag 6.10.2020

Alla studerandes praktikperioder inom Vasa sjukvårdsdistrikt avbryts genom beslut av Österbottens coronakoordineringsgrupp den 4.10.2020. 

Studerandes praktikperioder vid alla organisationer inom Vasa sjukvårdsdistrikt avbryts omedelbart för de studerande som kommer från närområdets läroanstalter (VAMK, Novia, Vamia, YA och universitet i Vasa). Avbrottet är i kraft två veckor (5.10-18.10.2020) varefter nytt beslut tas.

OBS!

Studerande från externa (t.ex. social- och hälsovårdsområdets) läroanstalter som kommer på praktik till Vasa sjukvårdsdistrikt fortsätter tillsvidare. Studerande som började sin praktik vecka 41 (5.10) tar ett coronatest på Vasa centralsjukhus och tid för provtagning beställs av avdelningsskötaren. Studerande som börjar sin praktik vecka 42 (12.10) och senare tar ett coronatest före praktiken börjar enligt anvisningar från den egna läroanstalten.

Studerandes praktikperioder vid alla organisationer inom Vasa sjukvårdsdistrikt avbryts omedelbart. Avbrottet fortsätter två veckor framåt (5.10–18.10.2020).

 

Måndag 28.9.2020

Vårdstuderande skaanvända näs- och munskydd såväl i patientarbetet som i kontakten med annan personal. Måltider och kaffepauser bör uppdelas. I matsalen ska tillräckligt avstånd iakttas.

Pandemiarbetsgruppen

Onsdag 2.9.2020

Praktiken för vårdstuderande har påbörjats och vi gör nu en uppdatering av villkor för studerande. Vi fortsätter att följa kontinuerligt med hur situationen för Covid 19 utvecklar sig. Om coronasituationen förvärras, verksamheten ändras, eller om studerandes säkerhet inte kan garanteras så förbehåller vi oss rätten att avbryta studerandes praktikperioder på Vasa centralsjukhus.

Följande villkor gäller för studerande:

 1. Om studerande varit utomlands de senaste 14 dagarna före praktikperioden ska hon/han var i kontakt med avdelningsskötaren på respektive avdelning innan studerande börjar sin praktik.
 2. Studerande får inte ha förkylningssymptom.
 3. Studerande ska vara i kontakt med egen hälsovårdscentral vid misstanke om Covid 19 eller vid misstanke om att hon/han blivit utsatt för Covid 19.
 4. Vi önskar att studerande undviker situationer där det finns mycket folk i trånga utrymmen (t.ex. barer och nattklubbar) och avstånd inte kan hållas.

Alla studerande ska kolla följande video före praktiken:

https://www.youtube.com/watch?v=K1Z6bWdfppE

Kom ihåg allmänna hygienregler!

Se även sidan för Institutet för hälsa och välfärd:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/anvisningar-och-bestammelser/allmanna-hygienregler   

samt

www.thl.fi/tvattahanderna

www.thl.fi/hostaratt 

 

Kolla även: Vårdstuderande - Praktik

24.05.2021 undervisningsöverskötare