Fredag 22.5

Praktiken för studerande planeras att börja normalt hösten 2020, men diskussioner ska ännu föras kring eventuella restriktioner. Vi följer kontinuerligt med coronasituationen under sommaren och i augusti så förändringar kan ännu komma gällande studerandes praktik.

 

Följande villkor gäller för studerande:

1) Har inte varit utomlands de senaste 14 dygnen.

2) Inte har symptom på flunssa.

3) Studerande får inte delta i vården av patienter med Covid 19, eller symptom på Covid 19

Alla studerande ska kolla följande video före praktiken:

https://www.youtube.com/watch?v=K1Z6bWdfppE 

 

Kolla även: "Vårdstuderande - Info och annat i relation till coronavirus.

 

Onsdag 1.4.2020

Kriterier för att studerande kan påbörja sin praktik:

  • I första hand är det frågan om studerande som är i profilerande skede. Om de nu är anställda som vikarier så får de fortsätta med det.
  • Studerande som under våren får/har 140sp.

 

Följande villkor gäller även för studerande:

1) Bor inom detta närområde.

2) Har inte varit utomlands de senaste 14 dygnen.

3) Arbetstagare/tjänsteinnehavare/studerande som vistats i Nylandsregionen efter 16.3.2020 kan inte komma och arbeta/praktisera i sjukvårdsdistriktets fysiska utrymmen inom 14 dagar från att de kommit från Nylandsregionen.

4) Karantän gäller också tillsvidare för de som den senaste veckan kommit hem från Lappland.

5) Inte har symptom på flunssa.

6) Studerande får inte delta i vården av patienter med coronavirus/coronamisstanke.

 

Om coronasituationen förvärras eller snabbt ändras och om studerandes säkerhet inte kan garanteras förbehåller vi oss rätten att avbryta studerandes praktikperioder på Vasa centralsjukhus.

 

Torsdag 19.3.2020:

Anvisningar angående klädskåp & studerande.

VCS-Huvudbyggnaden: Studerande som inte har förkylning, andra symptom eller varit utomlands, får hämta skor och annat som de har i sina skåp och sen lägga nyckeln i en påse med namn och skåpnummer. Påsen med nyckeln lämnas i den röda postlådan där man hämtade sin skåpnyckel.

Studerande som har förkylningssymptom eller annat får inte komma till sjukhuset, men får hämta sina saker senare när hon/han är symptomfri.

Psykiatriska området-Roparnäs: Studerande som inte har förkylning, andra symptom eller varit utomlands, får hämta skor och annat som de har i sina skåp och sen föra nyckeln (meddela namnet och skåpnumret) till Mia Östergård-Jussila eller sekreteraren på C2.

Studerande som har förkylningssymptom eller annat får inte komma till psykiatriska området, men får hämta sina saker senare när hon/han är symptomfri.

Skåpnyckeln och passagenyckeln till avdelningen, där studerande utförde sin praktik, kan lämnas i samma påse (se ovan), men med en notering om till vilken avdelning dessa hör.

 

Onsdag 18.3.2020 kl. 12:45

Vårdstuderande i slutskedet av sina studier kan ta kontakt till rekryteringen och Katja Veikkola på epost-adress: katja.veikkola@vshp.fi eller per telefon: 06-213 4162, 040-358 4162

 

Studerandes praktik inom Vasa sjukvårdsdistrikt vid ibruktagande av beredskapsplanen gällande Covid-19-coronavirusepedemi.

Vasa centralsjukhus avbröt studerandes praktik från 16.3.2020 på inrådan av infektionsläkaren.

 

Enligt beslut av Finlands regerings den 16.3.2020 och beredskapslagen träder rekommendationerna i kraft den 18.3 (https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset ):

  • Skolornas, läroanstalterna, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och övriga fria bildningsarbetets lokaler stängs och närundervisning vid dessa inrättningar avbryts.
  • I stället för närundervisning ordnas undervisning och handledning vid alla universitet, yrkeshögskolor samt anordnare av yrkesutbildning, gymnasieutbildning och grundläggande utbildning i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt. sådana är bland annat distansstudier, digitala lärandemiljöer och lärandelösningar samt vid behov självständiga studier

 

Vasa 17.3.2020

Arja Tuomaala                                                            Susanne Salmela

chefsöverskötare                                                        utvecklingsöverskötare

 

Kom ihåg allmänna hygienregler! Se även sidan för Institutet för hälsa och välfärd:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/anvisningar-och-bestammelser/allmanna-hygienregler  

samt

www.thl.fi/tvattahanderna

www.thl.fi/hostaratt 

22.05.2020 undervisningsöverskötare