För att förbättra det kliniska vårdarbetets kvalitet och patientsäkerheten vill vi kartlägga användningen av vårdarbetets mätare och hur denna information dokumenteras.

Studerandes ska under sin andra praktikveckan kartlägga om vårdarbetets mätare används som hjälp i vårdarbetet. Målsättningen med studerandeuppgiften är att öka studerandes kunskap om användningen av mätare (trycksår, fallrisk, smärta och näringstillstånd) och vårdarbetets dokumentering.

Samtidigt får avdelningarna värdefull information om användningen av vårdarbetets mätare och dokumenteringens aktuella tillstånd.

Närmare uppgifter ges av avdelningsskötaren/bitr. avdelningsskötaren/ studerandeansvariga eller utvecklingsöverskötare Susanne Salmela.

05.03.2020 undervisningsöverskötare