Användning och dokumentation av vårdarbetets mätare på våra bäddavdelningar kartlades januari-februari 2020 och avsikten är att studerande ska fortsätta med dessa uppgifter när de är på sin tredje praktikvecka hösten 2020.

Målsättningen med studerandeuppgiften är att öka studerandes kunskap om användningen och dokumenteringen av mätare (bl.a. trycksår, fallrisk, smärta och näringstillstånd) och mätresultat. Dokumenten finns nedan.

Avdelningsskötarna kan på detta sätt även följa upp användningen av vårdarbetets mätare och dokumenteringen.

Närmare uppgifter ges av avdelningsskötaren/ biträdande avdelningsskötaren/ studerandeansvariga eller utvecklingsöverskötare Susanne Salmela.

12.08.2020 undervisningsöverskötare