Kvalitetsrekommendationerna beskriver yrkeshögskolornas, studerandes och lärarnas uppgifter som ska förverkligas så att en praktik av hög kvalitet ska kunna säkerställas inom hälsovårdsområdet.

The quality recommendations describe the tasks of the universities of applied science (UASs), students and lecturers/teachers that must be implemented to ensure quality training in health education.

10.06.2021 undervisningsöverskötare