Kvalitetsrekommendationerna beskriver yrkeshögskolornas, studerandes och lärarnas uppgifter som ska förverkligas så att en praktik av hög kvalitet ska kunna säkerställas inom hälsovårdsområdet.                                                                I bilaga 2 finns ett föreläsningsmaterial (powerpoint).

04.05.2021 undervisningsöverskötare