Vasa sjukvårdsdistrikts extranettjänst förnyas. Den nuvarande extranettjänsten försvinner helt och hållet den 1 juli 2020, vilket innebär att den sista användningsdagen infaller den 30 juni 2020.

I stället får vi en SharePoint-baserad extranettjänst som tas i bruk på måndagen den 29 juni 2020. En länk till den nya extranettjänsten publiceras på ingångssidan till den nuvarande extranettjänsten, på Vasa centralsjukhus intranät och på Vasa centralsjukhus webbsajt under Professionella och studerande.

Användarnamn och lösenord till den nya extranettjänsten fås genom att registrera sig som användare av extranettjänsten. Registreringen till tjänsten öppnas på måndagen den 29 juni 2020. Ingen registrering krävs av dem som arbetar i Vasa sjukvårdsdistrikt nätverksmiljö.

Allt innehåll på den nuvarande extranettjänsten kommer inte att överföras till den nya extranettjänsten. Preliminärt är det tänkt att bara apotekets och sjukhushygienens innehåll samt aktuella ärenden ska flyttas till den nya tjänsten. Om ni nu i ert arbete använder er av något annat innehåll på den nuvarande extranettjänsten så ta vänligen kontakt med Vasa centralsjukhus kommunikationsenhet: kommunikation(a)vshp.fi.

11.06.2020 Redaktion_Toimitus