En erfarenhetsaktör erbjuder kamratstöd

Erfarenhetsexperten har egen eller som närstående erfarenhet av psykisk, somatisk eller rusmedelssjukdom. Erfarenhetsexperten har fått utbildning för sin uppgift. Erfarenhetsexperter stöder och främjar återhämtning och rehabilitering. Erfarenhetsexperten vet hur det är att vara sjuk, få vård och använda sig av olika tjänster, och vad som har fungerat under den egna rehabiliteringen eller som närstående.

Använd erfarenhetsexperter:

  • som kamratstödjare eller som gruppledare tillsammans med en yrkesutbildad
  • som föreläsare vid utbildningstillfällen och seminarier för yrkesutbildade inom social- och hälsovård
  • som sakkunnig och som språkrör för dem som använder tjänsterna för att förnya organisationens verksamhet i planering, utveckling och utvärdering av vård och tjänster

Samarbetet mellan yrkesutbildade och erfarenhetsexperter:

  • ökar den ömsesidiga förståelsen
  • fördjupar kunskap
  • ökar de positiva upplevelserna
  • får klienternas verkliga behov och rätt riktade tjänster att mötas

Kunde till exempel din förening ha nytta av en erfarenhetsaktör som kan utbilda andra insjuknade eller erbjuda dem kamratstöd? Ta kontakt med planeraren Lena Österholm (06 213 4807), så kan vi se om vi har en lämplig person för dina behov! Uppdragsgivaren betalar erfarehetsexpertens´arvode och resekostnader.

Obs! Patienter kan höra sig för om möjligheten att träffa en erfarenhetsaktör via den egna vårdenheten. 

27.02.2020 Redaktion_toimitus