Erfarenhetsexperter kompletterar yrkeskunskap

Erfarenhetsexperten har egen eller som närstående erfarenhet av psykisk, somatisk eller rusmedelssjukdom. Erfarenhetsexperten har fått utbildning för sin uppgift. Erfarenhetsexperten vet hur det är att vara sjuk, få vård och använda sig av olika tjänster, och vad som har fungerat under den egna rehabiliteringen eller som närstående.

Erfarenhetsexpert stöder och främjar patientens återhämtning och rehabilitering.

Uppdragsgivaren betalar erfarehetsexpertens´arvode och resekostnader.

Obs!

Patienter kan höra sig för om möjligheten att träffa en erfarenhetsaktör via den egna vårdenheten.

Behöver exempelvis din förening en erfarenhetsexpert som kan fungera som utbildare eller stödperson? Då kan du ta kontakt med sjukskötare Camilla Pitkänen (fornamn.efternamn(at)vshp.fi) eller per telefon.

 

Läs mer om den hjälp som erfarenhetsaktörer kan erbjuda!

Kontaktuppgifter

Läge
-
Öppethållningstider
Vardagar
Kontaktperson
040 631 5124
06.03.2020 Redaktion_toimitus