Vår avsikt är att utveckla våra extranettjänster i syfte att underlätta och främja den kommunikation och informationsförmedling som sker mellan sjukhuset och hälsovårdscentralerna.

Extranet (extranet.vasacentralsjukhus.fi)>>

17.12.2015 Heli Masa