Vår avsikt är att utveckla våra extranettjänster i syfte att underlätta och främja den kommunikation och informationsförmedling som sker mellan sjukhuset och hälsovårdscentralerna.

Utomstående användare måste skapa ett eget användarnamn för extranettjänsten. På adressen https://extranet.mednet.fi kan du skapa ett användarnamn och be om ett nytt lösenord, här finns alltså de verktyg som du behöver vid hanteringen av ditt användarnamn.

Extranet

Innehållssida

Inloggning på VSVD:s extranet (från och med den 29.6)

22.06.2020Redaktion_Toimitus

Adressen till VSVD:s extranet är https://extranet.mednet.fi/pohjanmaa/vshp . Vid inloggningen kan man välja att antingen använda Windows-autentisering eller...

Läs hela artikeln

Nyheter

Den nuvarande extranettjänsten försvinner – en ny extranettjänst tas i bruk 29.6.2020

11.06.2020Redaktion_Toimitus

Vasa sjukvårdsdistrikts extranettjänst förnyas. Den nuvarande extranettjänsten försvinner helt och hållet den 1 juli 2020, vilket innebär att den sista användningsdagen infaller den 30 juni 2020.

Läs hela artikeln
29.06.2020 Redaktion_Toimitus