Adressen till VSVD:s extranet är https://extranet.mednet.fi/pohjanmaa/vshp.

Vid inloggningen kan man välja att antingen använda Windows-autentisering eller formulärautentisering. 

VSVD:s användare ska välja Windows-autentisering.  Därefter så sker inloggningen automatiskt från en VSVD:s arbetsstation. Om en VSVD:s användare loggar in sig utifrån till extranettjänsten, exempelvis med en personlig dator, måste användaren efter Windows-autentiseringen uppge sitt eget AD-id i VSVD. AD-id:n ges i formen VSVD\användarnamn och lösenord.

Utomstående användare (t.ex. vid hälsocentraler) ska välja formulärautentisering (fylla i en blankett), dvs. uppge det användarnamn och lösenord som de fått via registreringssajten.

Användarnamn för utomstående användare (från och med den 29 juni)

Utomstående användare måste skapa ett eget användarnamn för extranettjänsten. På adressen https://extranet.mednet.fi kan du skapa ett användarnamn och be om ett nytt lösenord, här finns alltså de verktyg som du behöver vid hanteringen av ditt användarnamn.

Registreringssidan fungerar både på svenska och finska.

22.06.2020 Redaktion_Toimitus