Vår instrumentvårdsenhetet fungerar som en stödenhet för sjukvården och betjänar alla enheter vid Vasa centralsjukhus. Vi underhåller sakkunnigt instrument och redskap som används vid operationer, undersökningar och vård av patienter. Dessutom bistår vi med kunnig rådgivning.

Instrumentvården betjänar sina kunder med rengöring, desinficering och sterilisering av instrument och vårdförnödenheter.

Kontaktuppgifter

Läge
F0
Öppethållningstider
Vardagar kl. 7.00-20.00
06 213 2437
Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Jarkko Myllymäki

06 213 6435

08.09.2020 Välinehuolto