Vår instrumentvårdsenhetet fungerar som en stödenhet för sjukvården och betjänar alla enheter vid Vasa centralsjukhus. Vi underhåller sakkunnigt instrument och redskap som används vid operationer, undersökningar och vård av patienter. Dessutom bistår vi med kunnig rådgivning.

Instrumentvården betjänar sina kunder med rengöring, desinficering och sterilisering av instrument och vårdförnödenheter.

Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Jarkko Myllymäki

06 213 2435

13.10.2015 Välinehuolto