Erfarenhetsexperter kompletterar yrkeskunskap

Erfarenhetsexperten har egen eller som närstående erfarenhet av psykisk, somatisk eller rusmedelssjukdom. Erfarenhetsexperten har fått utbildning för sin uppgift.Erfarenhetsexperten vet hur det är att vara sjuk, få vård och använda sig av olika tjänster, och vad som har fungerat under den egna rehabiliteringen eller som närstående.

Erfarenhetsexperter stöder och främjar återhämtning och rehabilitering. Samarbetet mellan yrkesutbildade och erfarenhetsexperter:

  • ökar den ömsesidiga förståelsen
  • fördjupar kunskap
  • ökar de positiva upplevelserna
  • får klienternas verkliga behov och rätt riktade tjänster att mötas

 

Använd erfarenhetsexperter:

  • som kamratstödjare eller som gruppledare tillsammans med en yrkesutbildad
  • som föreläsare vid utbildningstillfällen och seminarier för yrkesutbildade inom social- och hälsovård
  • som sakkunnig och som språkrör för dem som använder tjänsterna för att förnya organisationens verksamhet i planering, utveckling och utvärdering av vård och tjänster

 

Uppdragsgivaren betalar erfarehetsexpertens´arvode och resekostnader.

 

Behöver exempelvis din förening en erfarenhetsexpert som kan fungera som utbildare eller stödperson? Då kan du ta kontakt med sjukskötare Camilla Pitkänen (fornamn.efternamn(at)vshp.fi)

 

30.05.2016 VKSadmin