Kliniskt laboratorium producerar tjänster som är kundcentrerade och verksamheten fokuserar på att ge ett mervärde för kundernas vårdprocesser. Dessa tjänster består i provtagning av hög kvalitet och rättidiga undersökningar enligt kundernas behov.

22.10.2015 Klinisk kemi