Kliniskt laboratorium består av klinisk kemi och klinisk mikrobiologi. Laboratoriets huvudsakliga verksamhet är att producera diagnostiska tjänster för ett sjukhus som producerar egna specialsjukvårdstjänster samt för regionens hälsovårdscentraler och för några privata tjänsteleverantörers behov. Största delen av undersökningarna produceras inom den egna verksamheten (ca 1 370 00 undersökningar/år) medan en del av den mera krävande diagnostiken köps av underleverantörer (ca 68 000 undersökningar/år). För en del av verksamheten behövs tillstånd (klinisk mikrobiologi) och en del övervakas av annan myndighet eller nationell aktör (Fimea, blodcentralen).

Undersökningsbegäran och –svaren förmedlas till sjukhuset och till och från regionen, t.ex. från underleverantörslaboratorierna, så gott som alltid elektroniskt via HL7-förbindelse. Tieto Effica är det IT-system som används på laboratoriet. Inom sjukvårdsdistriktet använder hälsovårdscentralerna ett brett spektrum av patient system (Pegasos, Effica, Acute, Abilita).

Vi finns till för patienten och med professionell, god service bidrar vi till en god och effektfull vård. Vi bemöter alla patienter och kunder på ett mänskligt sätt och visar respekt för människovärde. Patientsäkerheten och datasekretess styr vårt dagliga arbete.

17.08.2017 Redaktion_Toimitus