Administrativt är kliniskt laboratorium placerat inom betjäningsområdet för Diagnostikcentret inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Högsta ledningen för betjäningsområdet för Diagnostikcentret representeras av en överläkare och en översköterska. Förutom vid centralsjukhuset har laboratoriet också verksamhet vid Bottenhavets sjukhus, Malax-Korsnäs hälsovårdscentral, Laihelas hälsovårdscentral och Vasa stad, som idag innefattar Smedsbyvägens och Lillkyros verksamhetspunkter. Andra aktörer inom sjukvårdsdistriktet köper en större eller mindre del av laboratorietjänsterna av kliniska laboratoriet.

Kliniskt laboratorium verkar på våningarna 1, 2 och 3 i B-flygeln vid centralsjukhuset. Ytan är ca 1557 m2. Verksamheten vid Vasa Centralsjukhus pågår dygnet runt. Smedsbyvägens laboratorium är beläget vid Vasa stad och dess verksamhet är i huvudsak begränsad till provtagning och klinisk fysiologi. Tjänsterna vid laboratoriet i Laihela är likaså i huvudsak provtagningstjänster. Provtagningspunkten vid Lillkyro är bemannad deltid, vissa dagar i veckan. Vid Malax-Korsnäs laboratoriet är verksamhetens tyngdpunkt likaså provtagning. I Korsnäs fungerar verksamheten på deltid en gång i veckan. Laboratoriet vid Bottenhavets sjukhus analyserar en stor del av sina kemi- och hematologiundersökningarna själva.

Kliniskt laboratorium upprätthåller ett transportsystem inom regionen, med vars hjälp hälsocentralernas prov förs till laboratoriet vid centralsjukhus för analysering.

22.10.2015 Klinisk kemi