MikrobiologiKliniskt laboratorium består av klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, hematologi, koagulationslaboratorium, sekretlaboratorium och blodcentralsverksamhet. Klinisk kemi, hematologi, sekretlaboratoriet, blodcentralen och koagulationslaboratoriet är långt automatiserade. På klinisk mikrobiologi gör man fortfarande en hel del handarbete. 

22.10.2015 Klinisk kemi