Laboratoriemeddelande

Klicka här för att läsa laboratoriemeddelanden!

Denna sida  uppdateras inte längre. 21.08.2020

Ändringar i blodgasundersökningar

26.11.2020
Fimlab Österbotten: Laboratoriemeddelande 112/2020 Blodgasundersökningar som utförs på Vasa centralsjukhus och Jakobstads sjukhus förnyas 30.11.2020....

Laboratoriemeddelande 30.7.2020: Ändringar i undersökningen P -Haptog 8378 fr.o.m. 4.8.2020

30.07.2020
FIMLAB Analysstället, provmaterial och undersökningsnummer för undersökningen P -Haptoglobin (P -Haptog 8378) ändras fr.o.m. 4.8.2020. Undersökningar som...

Förändring av paketundersökningar för antikroppar vid Autoimmun encefalit, fr.o.m. 3.8.2020

28.07.2020
Läs infomeddelande på Fimlabs www-sidan: https://fimlab.fi/ajankohtaista/tiedotteet/forandring-av-paketundersokningar-for-antikroppar-vid-autoimmun-encefalit...

Laboratoriemeddelande 17.7.2020: Ändringar i undersökningarna fS-Sappih 3379 och P -PRL 2507 fr.o.m. 21.7.2020

17.07.2020
FIMLAB Analysstället för undersökningarna fS-Gallsyror (fS-Sappih 3379) och P -Prolaktin (P -PRL 2507) ändras fr.o.m. 21.7.2020. Undersökningar som beställts...

Laboratoriemeddelande 17.7.2020: Definitionsfel i testosteronundersökningarna 5.6 - 16.7.2020

17.07.2020
FIMLAB Under tiden 5.6 - 16.7.2020 har alla svaren av serum testosteron (0041 S-TestoVL- och 2735 S-Testo) som svarats via vårt Effica-datasystem undantagsvi...

Laboratoriemeddelande 3.7.2020: Ändring i undersökningsnomenklatur

03.07.2020
FIMLAB   Undersökning som är i användning: 4854 fP -OHButyr, fP-Beeta-hydroksibutyraatti   Ändring av undersökningsnamn 6400 B -OHButyr, B-Hydroksibutyraatti...

Laboratoriemeddelande 2.7.2020: Undersökningen 23077 -RmikNhO kan beställas igen, ändring i hepatit A -undersökningarna

02.07.2020
FIMLAB Undersökningen 23077 -RmikNhO (Respiratoriska mikrober, nukleinsyra) leverantörens leveransproblem är över och tester är igen tillgängliga. Observera...

Laboratoriemeddelande 26.6.2020: Förändringar i försändelsen av nedfrysta patientprov inom Vasa sjukvårdsdistrikts område

26.06.2020
FIMLAB Detta meddelande gäller laboratoriets kunder inom Fimlab Vasa område.  Under sommaren koncentreras försändelsen av prover som nedfryses till onsdagar...

Laboratoriemeddelande 4.6.2020: Ändringar i undersökningarna S -Testo 2735, S -TestoVL 0041 och S -SHBG 2737

04.06.2020
FIMLAB S -Testosteron (S -Testo 2735)-, S -Testosteron, fritt, beräknat (S -TestoVL)- och S -Sexualhormonbindande globulin (S -SHBG 2737) undersökningarnas...

Laboratoriemeddelande 28.5.2020: Förändringar i verksamhetsställens öppethållningstider sommaren 2020

28.05.2020
FIMLAB   Bottenhavets laboratorium   Stänger 15.6.-12.7. tor och fre kl. 13.00. Dammbrunnens laboratorium Öppet 29.6.-31.7. kl. 8-15. Korsnäs provtagning...

Laboratoriemeddelande 22.5.2020: S -COVID-19-coronavirussjukdom, antikroppsundersökning tas i bruk

22.05.2020
FIMLAB   S-COVID-19-coronavirussjukdom, antikropps (KL6476 S -CV19Ab)-undersökning tas i bruk fr.o.m. 15.5.2020. Undersökningen svaras kvalitativt (POS,...

Laboratoriemeddelande 19.5.2020: Fr.o.m. 1.6 kommer vilo EKG och EKG avdelningsronderna utföras av Fimlabs personal på Vasa centralsjukhus

22.05.2020
FIMLAB   Fr.o.m. 1.6.2020 överförs utförandet av vilo EKG och EKG avdelningsronder på Vasa centralsjukhus till Fimlab Laboratoriot Oy:s personal vardagar kl...

Laboratoriemeddelande 24.4.2020: Förändringar angående analysstället för undersökningen B12 vitamin 4824 P-B12-vit

24.04.2020
FIMLAB   Nytt analysställe fr.o.m. 27.4 2020: Jakobstads laboratorium OBS! Proverna skickas som kallförsändelse mån.-tors. Fredagar och före helgdagar skicka...

Laboratoriemeddelande 1.4.2020: Fördröjningar och ändringar i köptjänstundersökningar på grund av pandemin

02.04.2020
FIMLAB   TYKS laboratorium har meddelat att följande undersökningar inte görs tills vidare: 10039 P -C1q; Komplementti C1q pitoisuus 0979 P -C1qAbG;...

Laboratoriemeddelande 23.3.2020: Ändringar gällande koagulationsundersökningar inom Vasa sjukvårdsdistrikt 1.4.2020

23.03.2020
FIMLAB   Laboratoriemeddelande 34/2020 Detta meddelande berör Fimlabs kunder inom Vasa området. Vid  Fimlab Vasa laboratoriet tas nya koagulationsanalysatore...

Laboratoriemeddelande 19.3.20: 23036 B -TrFuPFA Trombocyter, funktionsundersökning, PFA

19.03.2020
FIMLAB 23036 B -TrFuPFA                 Trombocyter, funktionsundersökning, PFA delundersökningar  Koll/ADR och Koll/ADP. Nummer och förkortningar t.o.m. den...

Laboratoriemeddelande 21.2.2020: Ändringar i undersökningarna S -CDT 4101 och 12131 S -Trf-CDG

21.02.2020
Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -Desialotransferrin (S -CDT 4101) förändras fr.o.m. 24.2.2020. Se bilagan . Ny metod: nefelometrisk Ny...

Laboratoriemeddelande 31.12.2019: Ändring i undersökningen Li-IgG-Ind fr.o.m. 2.1.2020

31.12.2019
Både liqvor- och plamaprovens etiketter för undersökningen Li-Immunoglobulin G, index (3450 Li-IgG-Ind) printas ut på den beställande avdelningen fr.o.m....

Laboratoriemeddelande 18.12.2019: Produktionsavbrott för S -FenytV-undersökningen fr.o.m. 18.12.2019

18.12.2019
Undersökningen S -Fenytoin, fri fraktion (4735 S -FenytV) är tillsvidare inte beställbar p.g.a. svårigheter i tillgången på testmateriel vid underleveranslab...

Laboratoriemeddelande 2.12.2019: Avvikande provtagningsdagar för 6173 B –TbIFNg och 6174 B -LyTbIFN p.g.a. helgdagar

02.12.2019
Avvikelser i provtagningen av köptjänsten 6173 B –TbIFNg ( Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys):   Vecka 49: Provtagning...

Laboratoriemeddelande 28.11.2019: OBS! Provtagningen B1 stänger redan kl. 13 onsdagen 4.12

28.11.2019
OBS! Provtagningen B1 stänger redan kl. 13 onsdagen 4.12 Vid behov tas dejourprover vid B1 mellan kl. 15-15.30 (gäller även Vasa Hvc:s patienter).   Öppethål...

Laboratoriemeddelande 11.11.2019: Urin- och serumproteinfraktionssvar

11.11.2019
Kliniska laboratoriet slutar skicka urin- och serumproteinfraktionssvar på papper till enheterna fr.o.m. 11.11.2019. Utlåtandet syns i olika patientdatasyste...

Laboratoriemeddelande 8.11.2019: Provtransport och svarservice försenar sig under strejken.

08.11.2019
Post- och logistikbranschens union PAU har lämnat strejkvarning för tiden 11.-24.2019.  När strejken börjar, provtransporter (Tammerfors/Fimlab, Helsingfors/...

Laboratoriemeddelande 6.11.2019: 9902 _-InfABNh undersökningsnummer och förkortning ändras 15.11.2019

07.11.2019
9902 __-InfABNh undersökningsnummer och förkortning ändras enligt Kommunförbundets offentliga nomenklatur från och med 15.11.2019. Den nya förkortningen är...

Laboratoriemeddelande 26.9.2019: Ny undersökning fr.o.m. 7.10.2019 -MDRSVi (10048)

26.09.2019
Ny undersökning fr.o.m. 7.10.2019: –MDRSVi (10048) Multiresistenta gramnegativa stavar, screening undersökning   En ny undersökning tas i bruk för att screen...

LABORATORIEMEDDELANDE 26.9.2019: Förändringar i 6173 B-TbIFNg (B -M. tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys)- undersökningen

26.09.2019
6173 B –TbIFNg ( Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys) är en köptjänst från HUSLAB . Sedan 4.9.2019 har det skett en förä...

Laboratoriemeddelande 16.9.2019: Förseningar av laboratoriesvar under vecka 39

16.09.2019
Under vecka 39 ersättas en av laboratoriets analysatorer med en ny. Därför kan kemi och immunkemi laboratoriesvar bli försenade. Om kemi eller immunkemi...

Verksamheten ändras på VCS laboratoriums provtagning från och med 30.9.2019

13.09.2019
Kliniska laboratoriet vid Vasa centralsjukhus informerar: Verksamheten ändras från och med 30.9.2019   På grund av kommande sanering av Vasa centralsjukhus...

Laboratoriemeddelande 29.4.2019: Förseningar av laboratoriesvar under vecka 1(2)

04.09.2019
Under vecka 19 ersättas en av laboratoriets analysatorer med en ny. Därför kan kemi och immunkemi laboratoriesvar bli försenade. Om kemi eller immunkemi...

Laboratoriemeddelande 5.8.2019: Ändringar i undersökningarna 4757 U –A1Miglo och 4755 cU-A1Migl

05.08.2019
Undersökningsmetoden för U - och cU-Alfa-1-Mikroglobulin (U -A1Miglo 4757 och cU-A1Miglo 4755) ändras fr.o.m. 7.8.2019. Ny metod: nefelometrisk. Den lägsta...

Laboratoriemeddelande 14.6.2019: fP-CgA undersökningens resultatnivå ändras fr.o.m. 17.6.2019

14.06.2019
Resultatnivån och svarssättet för fP-Kromogranin A (fP-CgA 6041) förändras fr.o.m. 17.6.2019. Den nya resultatnivån är 20 % lägre än tidigare. Nivåändringen...

Laboratoriemeddelande 13.6.2019:9902 _-InflABNh byts tillfälligt ut till 2579 _-RVirAg

13.06.2019
På grund av problem med leveranser kan vi från 15.6.2019 inte längre göra _-InflABNh-undersökningen. Vi rekommenderar att i stället använda _-RVirAg som...

Laboratoriemeddelande 13.6.2019: 4803 F -Calpro & 4028 S -TPOAb

13.06.2019
Under tiden 17.6-11.8 analyseras laboratorieundersökningarna 4803 F -Calpro, kalprotektin ur avföring, och 4028 S -TPOAb, tyreoideaperoxidas antikroppar,...

Laboratoriemeddelande 11.6.2019: Avvikande tidtabell för sändning av 6173 B –TbIFNg –prover under Juni

11.06.2019
6173 B –TbIFNg (Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys) som är köptjänst från HUSLAB: tillfällig ändring för provtagning oc...

Laboratoriemeddelande 11.6.2019: Avvikande tidtabell för sändning av 6174 B –LyTbIFN –prover under juni

11.06.2019
Vecka 25 kan köptjänsten 6174 B – LyTbIFN (B -M. tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, erittävät solut) prov tas endast följande dagar:   Vecka...

Laboratoriemeddelande 7.6.2019: Undersökning 3346 S –HAVAb görs i fortsättningen vid HUSLAB

07.06.2019
Med början från måndagen 17.6. görs undersökning 3346 S –HAVAb vid HUSLAB. I fortsättningen kommer undersökningen att göras på både IgG- och IgM-antikroppar,...

Laboratoriemeddelande 24.5.2019: Avvikande tidtabell för sändning av 6173 B –TbIFNg –prover under maj

24.05.2019
6173 B –TbIFNg (Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys) som är köptjänst från HUSLAB: tillfällig ändring för provtagning oc...

Laboratoriemeddelande 24.5.2019: Avvikande tidtabell för sändning av 6174 B –LyTbIFN –prover under maj

24.05.2019
Vecka 22 kan köptjänsten 6174 B – LyTbIFN (B -M. tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, erittävät solut) prov tas endast följande dagar:   •Vecka...

Fästingsäsongen är här

21.05.2019
Den annalkande sommaren betyder en ökning av sjukdomar som överförs med fästingar. I Finland är de viktigaste fästingenkefalti (TBE), som förorsakas av...

GFReEPI räknas automatiskt

15.04.2019
GFReEPI räknas automatisk alltid, när P -Krea är beställd. Tisdagen 30.4.2019 kl 11 blir undersökningen Pt-GFReEPI som delundersökning i P -Krea och resultat...

Laboratoriemeddelande 9.4.2019: Avvikande tidtabell för sändning av 6174 B –LyTbIFN –prover under april och maj

10.04.2019
Vecka 16,17,18 och 22 kan köptjänsten 6174 B – LyTbIFN (B -M. tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, erittävät solut) prov tas endast följande...

Laboratoriemeddelande 9.4.2019: Avvikande tidtabell för sändning av 6173 B –TbIFNg –prover under april och maj

10.04.2019
6173 B –TbIFNg ( Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys) som är köptjänst från HUSLAB: tillfällig ändring för provtagning o...

Laboratoriemeddelande 8.4.2019: P -Ferrit undersökningens resultatnivå ändras fr.o.m. 10.4.2019

08.04.2019
Testproducenten har kontrollerat P -Ferritin (P -Ferrit 4826) undersökningens standardisering. Undersökningens resultatnivå ändras fr.o.m. 10.4.2019 kl. 14....

Laboratoriemeddelande 25.3.2019: Ändringar i glukosbelastningarnas undersökningsnummer och -beteckningar fr.o.m. 28.3.2019

25.03.2019
Undersökningsnumren och -beteckningarna för undersökningarna 9116 Pt-Gluk-R, 1483 Pt-Gluk-R1 och 0974 Pt- Gluk-R6 vid Vasa centralsjukhus (VCS) ändras fr.o.m...

Ändring i undersökningen 0580 S-HepABC

22.03.2019
Från och med måndagen den 1.4.2019 ändras namnet på hepatitundersökningspaketet 0580 S-HepABC till 0580 S-HepBC, undersökningspaketet innehåller inte längre...

Laboratoriemeddelande 30.1.2019: Urinprovrör till patienterna

31.01.2019
En påminnelse till VCS polikliniker, avdelningar och hälsocentralernas läkarmottagningar om att ge tillräckligt många urinprovrör med patienten då provtagnin...

2019

21.01.2019
2019

Laboratoriemeddelande 21.1.2019: Förseningar av laboratoriesvar kan förekomma under den tid sprängningsarbeten utförs

21.01.2019
Sprängningsarbeten för den nya H-byggnaden kan orsaka förseningar av laboratoriesvar under ca fyra veckor fr.o.m. 23.1.2019 (må - fre kl. 11, 12, 16, 17 och...

S -MaitEIA, U -MetSeu och S -EnteAbG avskaffas

28.12.2018
Undersökningar som avslutas Underleverantörlaboratoriet fortsätter inte sin verksamhet efter 31.12.2018 och därmed kan följande undersökningar inte längre...

Laboratoriemeddelande 19.12.2018: Avvikande provtagningsdagar för 6173 B –TbIFNg p.g.a. helgdagar

19.12.2018
Vecka 51, 52 och 1 kan köptjänsten 6173 B – TbIFNg (Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys) prov tas endast följande dagar:...

Laboratoriemeddelande 18.12.2018: Undersökningen för Borrelia-paketet (9642 S –Borrp) görs ej mer

18.12.2018
Undersökningen för Borrelia-paketet (9642 S-Borrp), underleverantör Bimelix, avslutas.   Från 1.1.2019 övergår vi att använda antikroppsundersökning mot...

Laboratoriemeddelande 10.12.2018: Ändringar i Tyroxin, fritt -undersökningarna fr.o.m. 13.12.2018

10.12.2018
Testversionen för undersökningarna P -Tyroxin, fritt (P -T4-V 4832), uS-Tyroxin, fritt (uS-T4-V 4259) och S -Tyroxin, fritt, hypotyreos screening (S-T4-Vhyp,...

Laboratoriemeddelande 26.11.2018: Streptokock A-antigentest byts ut 3.12.2018

26.11.2018
Streptokock A-antigentestet (Ps-StrAAg 3635) som används vid kliniska laboratoriet byts ut 3.12.2018.   Den nya testmetoden är QuickRead Go Strep A och förän...

Laboratoriemeddelande 19.9.2018: Ändringar i undersökningarna S -B12-TC2 1142 och P -B12-Vit 4824 fr.o.m. 1.10.2018

19.09.2018
Analysställena för undersökningarna S -B12-vitamin, bunden till transkobalamin II (S -B12-TC2 1142) och P -B12-vitamin (P -B12-Vit 4824) förändras fr.o.m....

Laboratoriemeddelande 12.9.2018: Ändringar i undersökningen S -D-25 1220 fr.o.m. 17.9.2018

12.09.2018
Undersökningens S -D-vitamin-25-OH (S -D-25 1220) metodversion ändras fr.o.m. 17.9.2018. Den nya metodversionen är mera specifik än den tidigare versionen oc...

2018

05.09.2018
2018

Ändringar i HLA-undersökningar

16.08.2018
Nya paket för bestämninga av leukocytantikroppar:   FRK paket Motsvarande paket i VCS Effica 5366 S -Leukosyyttivasta-aineet, elinsiirtoa odottava 11450 S...

Ändringar i LDL-receptorundersökningar

16.07.2018
Ändringar i LDL-receptorundersökningar Följande undersökningar och paket avskaffas: 8672 B -LDLRB-D B -LDL-reseptorigeenin Porimutaatio, DNA-tutkimus 8671 B...

Laboratoriemeddelande 26.6.2018: F-Calpro undersökningar analyseras endast en gång i veckan under sommaren

26.06.2018
18.6.-12.8.2018 analyseras F-Calpro (4803) –undersökningar endast en gång i veckan på onsdagar. Det lönar sig inte att ringa till laboratoriet om svaren. Det...

Laboratoriemeddelande: Snabbtester för TBE tas i bruk 13.6.2018

13.06.2018
VCS Klinisk mikrobiologiska laboratorium tar i bruk snabbtester för påvisande av akut fästingburen encefalit. IgM antikroppar kan undersökas både från serum...

Laboratoriemeddelande 8.5.2018: Fördröjning av svar på klinisk mikrobiologiska undersökningar som skickas till TYKS

08.05.2018
Provsvar av klinisk mikrobiologiska undersökningar som skickas till TYKS fördröjs p.g.a. ansvarsområdets flyttning vecka 21 (21.5.-25.5.2018):   0444 –Endtox...

Laboratoriemeddelande 25.4.2018: Den immunometriska undersökningen B -Sirolim upphör 1.5.2018

25.04.2018
Undersökningen B -Sirolimus, massaspektrometrisk (11931 B -SiroMS) ersätter den upphörande undersökningen B –Sirolimus, från blod (6086 B -Sirolim) fr.o.m....

Laboratoriemeddelande 23.4.2018: Undersökningens S -CDT svarsförfarande ändras fr.o.m. 24.4.2018

23.04.2018
I fortsättningen får resultaten för undersökningen S -Desialotransferrin (4101 S -CDT) en *-markering endast, om resultatet är över 1.6 %. Om resultatet är p...

Laboratoriemeddelande 10.04.2018. Förändring i förfarandet vid meddelandet av avvikande laboratoriesvar

10.04.2018
Laboratoriet ändrar förfarandet vid meddelande av avvikande laboratoriesvar tillhörande kliniska kemiska specialområdet inom Vasa sjukvårdsdistrikt från och...

Laboratoriemeddelande 3.4.2018: Nukleinsyratestreagens för Influensa A och B –virus (9902 –InfABNh) är tillgängligt igen

03.04.2018
Alere i –influensatestreagensens leveranssvårigheter verkar vara över och är tillgängligt igen. 9902 –InfABNh – beställda prover analyseras som normalt i...

Laboratoriemeddelande 22.03.2018: Avvikande tidtabell för sändning av 6173 B –TbIFNg –prover under våren

22.03.2018
6173 B –TbIFNg (Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys) som är köptjänst från HUSLAB: tillfällig ändring för provtagning oc...

Laboratoriemeddelande 5.3.2018: Problem med leverans av Influensa A och B –virus nukleinsyratest reagens (9902 –InfABNh)

05.03.2018
P.g.a. avvikande influensa säsongen är det problem med leveransen av Alere i –influensatest reagens och det är brist på testreagenset i hela Finland. Därför...

Laboratoriemeddelande 27.2.2018: Påminnelse om laboratoriets provtagningsföreskifter och laboratoriesvar samt biotinets verkan på laboratorieundersökningar

27.02.2018
Uppdaterade och aktuella föreskrifter för laboratorieundersökningar (laboratoriehandboken och patientanvisningar) finns i elektronisk form på intranet, via...

Laboratoriemeddelande 19.2.2018: Från 22.2.2018 avslutas köptjänstundersökningen S-IFNaAAb (Interferoni-alfa, autovasta-aineet), i stället kommer ett nytt undersökningspaket

19.02.2018
Från den 22.2.2018 avslutas S-IFNaAAb (Interferoni-alfa, autovasta-aineet) som vi har som köptjänst från HUSLAB, istället bildas ett nytt undersökningspaket...

Laboratoriemeddelande 9.1.2018: Urinprovtagning för chlamydia-gonorré

09.01.2018
Observera att förpackingen för provtagningssetet Cobas PCR Urine Kit för undersöking   4816 U –CtGcNhO ( Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae ,...

Laboratoriemeddelande 2.1.2018: Influensa A- och B –virus nukleinsyratest (9902 –InfABNh) tas i första hand bara i brådskande fall under epidemi-perioden

02.01.2018
På grund av den stora provmängden och VCS Kliniska laboratoriets begränsade resurser, rekommenderar vi att Influensa A- och B-virus nukleinsyratest (9902...

Laboratoriemeddelande 1.12.2017: Avvikande provtagningsdagar för 6173 B –TbIFNg p.g.a. helgdagar

01.12.2017
Vecka 49, 51, 52 och 1 kan köptjänsten 6173 B – TbIFNg ( Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys) prov tas endast följande...

Laboratoriemeddelande 20.11.2017: Influensa A och B –antigenbestämning görs ej mera (4746 –InfABAg)

20.11.2017
Vi slutar göra Influensa A och B –antigenbestämning. Nya beställningar går inte längre att göra.  De beställningar som redan är gjorda gör vi som vanligt.   ...

Nya rör med konserveringsmedel för urin grundundersökningar

20.11.2017
P.g.a. leverantörens produktionsproblem kommer rör med konserveringsmedel för urinprovtagning att bytas ut tillfälligt. Som tidigare behövs två (2) rör till...

Laboratoriemeddelande 14.11.2017: Ändring i C.difficile- undersökningarna (8624 F –CldiVTx och 6141 F –CldTNhO)

14.11.2017
8624 F-CldiVtx, Clost. difficile –odling och toxintest beställs endast i allvarliga fall Odlingsundersökningen skall beställas endast vid Clostridium diffici...

Laboratoriemeddelande 2.11.2017: B -TbIFNg (6173) – prov kan inte tas idag torsdag

02.11.2017
Köptjänstundersökningen 6173 B -TbIFNg kan inte tas idag torsdag (2.11) p.g.a. helgdag på lördag.   Nästa vecka kan prov tas igen enligt laboratoriehandboken...

Laboratoriemeddelande 26.10.2017: Parechovirus nukleinsyratest måste nu beställas separat fr.o.m. 1.11.2017

26.10.2017
Köptjänsten från TYKS för påvisande av parechovirus som en del av entero- rinovirusens PCR- test upphör fr.o.m. 1.11.2017, eftersom positiva resultat varit...

Laboratoriemeddelande 24.10.2017: Köptjänsten RespNhO- undersökningen utvidgas fr.o.m. 30.10.2017

24.10.2017
Köptjänsten från Tyks 0994 Respiratoriska bakterier, nukleinsyratest (-RespNhO) undersökningspanel utvidgas fr.o.m. 30.10.2017 med Streptococcus pneumoniae o...

Laboratoriemeddelande 19.10.2017: Ändringar i undersökningen S -PINP 4496

19.10.2017
Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -Prokollagen-I-N-propeptid (S -PINP 4496) förändras fr.o.m. 20.10.2017. Se bilagan .   Ny metod: ECLIA Nya...

Laboratoriemeddelande 11.10.2017: VCS mikrobiologiska laboratorium tar i bruk F-NoroNhO –test 18.10.2017

11.10.2017
Vasa centralsjukhus mikrobiologiska laboratorium tar i bruk norovirus nukleinsyratest (PCR) fr.o.m.  onsdag 18.10.2017. Denna undersökning ersätter tidigare...

Laboratoriemeddelande 18.9.2017: Nya öppethållningstider vid kliniska laboratoriets provtagningspunkt vid Hälsogården i Korsnäs

18.09.2017
Vi vill förbättra vår service vid provtagningspunkten vid Korsnäs hälsogård genom att utvidga öppethållningstiderna på torsdagarna. Fr.o.m. 21.9.2017 (nästa...

Delunersökning E -RDW till PVK-paketet

10.09.2017
Fr.o.m. 11.9.2017 svaras även erytrocyternas distributionsbredd (RDW) som en delundersökning i blodbildspaketet B -PVK-T. Apparaten räknar standarddeviatione...

Laboratoriemeddelande 26.7.2017: Produktionsavbrott för HUSLAB:S köptjänst 2732 S-TeikAb fortsätter tillsvidare, undersökningen går ej att beställa.

27.07.2017
Avbrott för 2732 S-TeikAb S –Teikonsyra, antikroppar   på grund av problem med reagensleveransen. Avbrottet för analysen fortsätter tillsvidare och nya prove...

Vi har börjat använda mobilversion av Nettilab

27.07.2017
Kliniska laboratoriet vid Vasa centralsjukhus har som första laboratorium i Finland tagit i bruk den mobila versionen av Nettilabs tidsbeställningsprogram....

Laboratoriemeddelande 25.7.2017: Laktosundersökningen Pt-Lakt-R1 2197 avslutas fr.o.m. 26.7.2017

25.07.2017
Undersökningen Pt-Laktos-test (2197 Pt-Lakt-R1) avslutas. Man kan inte beställa den fr.o.m. 26.7.2017 .   Laktosvätskan som har använts vid undersökningen är...

Laboratoriemeddelande 24.7.2017: Ändringar i undersökningarna S -Olants 1900 och S -Klotsa 3964 fr.o.m. 1.8.2017

24.07.2017
Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -Olanzapin (S -Olants 1900) och S -Klozapin (S -Klotsa 3964) förändras fr.o.m. 1.8.2017 . Se bilagan . Ny meto...

Laboratoriemeddelande 17.7.2017: Avbrott i undersökningen 2732 S-TeikAb (köptjänst) till mitten av augusti

17.07.2017
Analysavbrott i HUSLABs undersökning 2732 S-TeikAb, S-Teikkohappo, vasta-aineet (köptjänst) på grund av problem med reagensleverans. HUSLAB uppskattar att...

Laboratoriemeddelande 13.7.2017: Ny undersökning S -IF-Ab 10231 ersätter avgående undersökningar S -IFBi-Ab 1705 och S -IFBl-Ab 1706 fr.o.m. 20.7.2017

13.07.2017
Undersökningen S -Intrinsic factor, antikroppar (S -IF-Ab 10231) ersätter avgående undersökningar S -Intrinsic factor, bindande antikroppar (1705 S -IFBi-Ab)...

Laboratoriemeddelande 6.7.2017: Ändringar i undersökningarna S -Klona 3060, S -Oxpam 2423, S -Nipam 2398 och S -Klobat 3854 fr.o.m. 13.7.2017

06.07.2017
Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -Klonazepam (S -Klona 3060), S -Oxazepam (S -Oxpam 2423), S -Nitrazepam (S -Nipam 2398) ja S -Clobazam (S...

Laboratoriemeddelande 3.7.2017: Referensvärdena för S -D-1,25 3163 förändras

03.07.2017
Referensvärdena för undersökningen S -D-vitamin-1,25-OH (S -D-1,25 3163) förändras fr.o.m. 3.7.2017 .   Nya referensvärden: 48 - 190 pmol/l. (Tidigare...

Laboratoriemeddelande 3.7.2017: Referensvärdena för S -SHBG 2737 förändras

03.07.2017
Referensvärdena för S -Sexualhormonbindande globulin (S -SHBG 2737) förändras fr.o.m. 6.7.2017 . Se bilagan . De nya referensvärdena är: Grupp Nya...

Laboratoriemeddelande 21.6.2017: Iohexoltests avslutas 22.6.2017

21.06.2017
Underleverantörlaboratoriet avslutar följande undersökningar 22.6.2017 : 9813 Pt-JohekR1, Pt-Iohexoltest, kort 9816 Pt-JohekR2, Pt-Iohexoltest, lång   Någon...

Laboratoriemeddelande 19.6.2017: Förseningar i utredningsundersökningar vid trombos- och blödningsbenägenhet sommartid

19.06.2017
Följande undersökningar kan bli försenade med några dagar under tidsperiod 26.6. - 13.8.2017 : 4025 P -Trombot P -Utredning vid trombosbenägenhet, från plasm...

Laboratoriemeddelande 15.6.2017:

15.06.2017
Under midsommarveckan kan prov för 6137 B-TbIFNg ( Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys)-undersökningen (köptjänst), enda...

Laboratoriemeddelande 15.6.2017: Ändringar i undersökningarna S -Ketiap 4631, S -Fluoks 3805, S -Sital 4258 och S -Primid 2499

15.06.2017
Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -Quetiapin (S -Ketiap 4631), S -Fluoxetin (S -Fluoks 3805), S -Citalopram (S -Sital 4258) och S -Primidon (S...

Laboratoriemeddelande 8.6.2017: Förändringar och förseningar i analyseringen av latex-allergenkomponenter

08.06.2017
Svaren på följande undersökningar av latex-allergenkomponenter försenas till år 2018 p.g.a. problem med tillgänglighet av reagens: 8695 S -rHevb1E (S...

Laboratoriemeddelande 17.5.2017: Referensvärdena för S -IGF-1 3253 förändras

05.06.2017
Referensvärdena för S -Insulinliknande tillväxtfaktor-I (S -IGF1 3253) förändras fr.o.m. 18.5.2017. Se bilagan . De nya referensvärdena är: Ålder IGF1, pojka...

Laboratoriemeddelande 29.5.2017: Ändringar i undersökningen 4965 S –TSH-RAb

31.05.2017
Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -TSH-receptor, antikroppar (S –TSH-RAb 4965) förändras fr.o.m. 1.6.2017. I fortsättningen utförs analysen på...

Laboratoriemeddelande 4.5.2017 Verksamheten under sommaren 2017

05.05.2017
Laboratoriets provtagningspunkter som stängs är: Lillkyro provtagning 3.7 – 6.8 Dammbrunnens provtagning 3.7 – 30.7 Korsnäs provtagning 3.7 – 30.7 Övriga...

Laboratoriemeddelande 24.4.2017: Provtagningskärlet ändras för undersökning 6141 –CldTNhO fr.o.m. 2.5.2017

25.04.2017
Fr.o.m. 2.5.2017 skall avföring för undersökningen 6141 F -CldTNhO Clostridium difficile toxingen, nukleinsyra skickas till VCS Kliniska laboratoriet både i...

Laboratoriemeddelande 11.4.2017: P - ja U -NGAL-undersökningarna avslutas

11.04.2017
Kliniskt laboratorium vid Vasa centralsjukhus slutar analysera laboratorieundersökningarna 8748 P -NGAL och 8749 U -NGAL (Neutrofil gelatinas associerad...

Laboratoriemeddelande 4.4.2017: Avvikande tidtabell för sändning av 6173 B –TbIFNg –prover under april och maj

07.04.2017
6173 B –TbIFNg ( Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys) som är köptjänst från HUSLAB: tillfällig ändring för provtagning o...

Laboratoriemeddelande 22.03.2017: Kom ihåg: TBEAbM-snabbtester

21.03.2017
2016 tog vi i bruk snabbtester för påvisande av akut fästingburen enkefalit vid kliniskt mikrobiolgiskt laboratorium vid Vasa Centralsjukhus.  Responsen till...

Preciseringar för rätt användning av drog- och läkemedelsundersökningar / 1.3.2017

01.03.2017
Våra kunder, trots instruktioner, fortfarande använder nedannämnda undersökningar i övervakningssyfte (arbetsplats, läroanstalt). 4221 U-Huum-O Till svaret f...

2017

17.02.2017
2017

Laboratoriemeddelande 16.2.2017

17.02.2017
Förändring i undersökning av hepatitantikroppar 1602 S-HAVAbM och 0580 S-HepABC från 24.02.2017.

Influensa A och B-antigensnabbtest (4746-InfABAg) –ny provtagningssticka

02.12.2016
Mikrobiologiska laboratoriet vid Vasa centralsjukhus byter metod för snabbtest av Influensa A och B –antigen (4746 InfABAg), även provtagningsstickan byts ut...

Begränsningar i resistensbestämning för cefuroxim

02.12.2016
Mikrobiologiska laboratoriet vid Vasa centralsjukhus måste begränsa undersökningar av cefuroxim-resistensbestämningar med diskdiffusion, då de antibiotikatab...

%-Svarsgivning av glykerat hemoglobin avskaffas 1.12.2016

16.11.2016
Enligt de internationella och nationella rekommendationerna använder vi i fortsättningen bara den molära enheten mmol/mol i svarsgrivning av HbA1c.  Detta...

Laboratoriemeddelande 24.10.2016

24.10.2016
4940 F –NoroNho som dejourundersökning även under veckoslut

Cardio-Green stör bilirubin-bestämningen

24.10.2016
Indocyanine Green (ICG, Indocyanine green for injection,  Cardio-Green, Fox-Green) används som markör för att undersöka olika organs funktion.  När markören...

Laboratoriemeddelande 9.9.2016

09.09.2016
Ändringar i Vasa centralsjukhus laboratoriets provtagningsverksamhet.

Avbrott i laboratorie-ADB -system (Effica)

19.08.2016
Laboratoriemeddelande 7/2016 Effica-laboratoriojärjestelmä päivitetään keskiviikkona 24.8.2016 klo 15:30 - 19:30. Effica-laboratoriotilaus-, Effica-laborator...

Laboratoriemeddelande 6/2016

06.07.2016
Snabbtester för TBE tas i bruk 1.7.2016

Laboratoriemeddelande 5/2016

21.03.2016
Ändring i bestämning av vitamin B12

Laboratoriemeddelande 4/2016

29.02.2016
Kliniska laboratoriets serviceavgifter och priser för 2016

Laboratoriemeddelande 3/2016

26.02.2016
Effica Selainlaboratorio programmet uppdateras tisdag 1.3.201 kl 15:00 -19:00 Under denna tid kan man inte använda Effica-laboratoriotilaus, Effica-laboratoriotulokset och Effica-veritilaus programmen. Avbrottet beräknas ta cirka 4 timmar.

Laboratoriemeddelande 2/2016

12.02.2016
Information och förevisning av ny Effica weblab version Ny version av Effica weblab tas i bruk 1.3.2016 skolning och information om nya versionen ges enligt...

Laboratoriemeddelande 1/2016

19.01.2016
Laboratoriemeddelande: Nya blododlingsflaskor tas i bruk 11.1.2016 kl. 7.00 Vasa centralsjukhus tar i bruk en ny Bactec blododlingsapparat den 11.1.2016. Eft...

2016

21.12.2015
2016

2015

21.12.2015
2015

Laboratoriemeddelande 22/2015

18.12.2015
Laboratoriemeddelande 22/2015

Laboratoriemeddelande 20/2015

16.11.2015
Anvisningar för rörposten

Laboratoriemeddelande 21/2015

16.11.2015
Laboratoriets provtransporter to-to 19–26.11.2015 rörande undersökningar analyserade i utomstående laboratorier

Laboratoriemeddelande 19/2015

22.10.2015
Undersökningsmetoden för P-Kortisol ändras.

Laboratoriemeddelande 18/2015

22.10.2015
Laboratoriokuljetukset to-pe 17-18.09.2015 liittyen perjantain mielenilmaukseen.

Laboratoriemeddelande 17/2015

22.10.2015
Bottenhavets sjukhus laboratoriums tidsbokning.

Laboratoriemeddelande 16/2015

22.10.2015
Undersökningsmetoden för S-TPOAb förändras.

Laboratoriemeddelande 15/2015

22.10.2015
Akuta blodleveranser under stängningen av Vasa flygplats.

Laboratoriemeddelande 14/2015

22.10.2015
Läkemedlens påverkan på laboratorieanalyser.

Laboratoriemeddelande 13/2015

22.10.2015
Rörposten under kvällar och nätter.

Laboratoriemeddelande 12/2015

22.10.2015
Ändringar i porfyriundersökningar.

Laboratoriemeddelande 11/2015

22.10.2015
Kalprotektin ur avföring (4803 F-Calpro) görs fr.o.m. 4.5.2015 vid Vasa centralsjukhus.

Laboratoriemeddelande 10/2015

22.10.2015
Ändringar i undersökningssortimentet.

Laboratoriemeddelande 9/2015

22.10.2015
Tidsbeställning gällande benmärgspunktioner.

Laboratoriemeddelande 8/2015

22.10.2015
Avbrott i Vasa centralsjukhus laboratorie-ADB -system (Effica) 17.2.2015.

Laboratoriemeddelande 7/2015

22.10.2015
Smedsbyvägens provtagningspunkt håller stängt 27.2.2015.

Laboratoriemeddelande 6/2015

22.10.2015
Information om distribution av provtagningsmaterial.

Laboratoriemeddelande 5/2015

22.10.2015
Fördröjningar kan förekomma för brådskande laboratoriesvar under den tid sprängningsarbeten utförs.

Laboratoriemeddelande 4/2015

22.10.2015
Ändringar i drogtest 4221 U-Huum-O.

Laboratoriemeddelande 3/2015

22.10.2015
MIKROBIOLOGISKA LABORATORIET INFORMERAR: 4940 (F –NoroNho) ersätter undersökning 8775 (F –NoroAg).

Laboratoriemeddelande 2/2015

22.10.2015
8005 U-BaktSeu ersätter bakterieodling från urin 1155 U-BaktVi

Laboratoriemeddelande 1/2015

22.10.2015
Avbrott i Vasa centralsjukhus laboratorie-ADB -system (Effica)-