Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -Desialotransferrin (S -CDT 4101) förändras fr.o.m. 24.2.2020. Se bilagan.

Ny metod: nefelometrisk

Ny referensgräns: under 2.5 %

Samtidigt tas undersökningen S -Transferrin, CDG-syndrom (12131 S -Trf-CDG) bort från undersökningssortimentet.

I oklara fall rekommenderas undersökningen B -Fosfatidyletanol (12510 B -Peth), som är mer sensitiv och specifik än S -CDT.

 

Förfrågningar

Kemisten Katja Viitala tel. (06) 213 2505

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Jakobstads sjukhus och hälsocentraler (internet)

21.02.2020 kliininen kemia