2015

Laboratoriemeddelande 22/2015

18.12.2015
Laboratoriemeddelande 22/2015

Laboratoriemeddelande 20/2015

16.11.2015
Anvisningar för rörposten

Laboratoriemeddelande 21/2015

16.11.2015
Laboratoriets provtransporter to-to 19–26.11.2015 rörande undersökningar analyserade i utomstående laboratorier

Laboratoriemeddelande 19/2015

22.10.2015
Undersökningsmetoden för P-Kortisol ändras.

Laboratoriemeddelande 18/2015

22.10.2015
Laboratoriokuljetukset to-pe 17-18.09.2015 liittyen perjantain mielenilmaukseen.

Laboratoriemeddelande 17/2015

22.10.2015
Bottenhavets sjukhus laboratoriums tidsbokning.

Laboratoriemeddelande 16/2015

22.10.2015
Undersökningsmetoden för S-TPOAb förändras.

Laboratoriemeddelande 15/2015

22.10.2015
Akuta blodleveranser under stängningen av Vasa flygplats.

Laboratoriemeddelande 14/2015

22.10.2015
Läkemedlens påverkan på laboratorieanalyser.

Laboratoriemeddelande 13/2015

22.10.2015
Rörposten under kvällar och nätter.

Laboratoriemeddelande 12/2015

22.10.2015
Ändringar i porfyriundersökningar.

Laboratoriemeddelande 11/2015

22.10.2015
Kalprotektin ur avföring (4803 F-Calpro) görs fr.o.m. 4.5.2015 vid Vasa centralsjukhus.

Laboratoriemeddelande 10/2015

22.10.2015
Ändringar i undersökningssortimentet.

Laboratoriemeddelande 9/2015

22.10.2015
Tidsbeställning gällande benmärgspunktioner.

Laboratoriemeddelande 8/2015

22.10.2015
Avbrott i Vasa centralsjukhus laboratorie-ADB -system (Effica) 17.2.2015.

Laboratoriemeddelande 7/2015

22.10.2015
Smedsbyvägens provtagningspunkt håller stängt 27.2.2015.

Laboratoriemeddelande 6/2015

22.10.2015
Information om distribution av provtagningsmaterial.

Laboratoriemeddelande 5/2015

22.10.2015
Fördröjningar kan förekomma för brådskande laboratoriesvar under den tid sprängningsarbeten utförs.

Laboratoriemeddelande 4/2015

22.10.2015
Ändringar i drogtest 4221 U-Huum-O.

Laboratoriemeddelande 3/2015

22.10.2015
MIKROBIOLOGISKA LABORATORIET INFORMERAR: 4940 (F –NoroNho) ersätter undersökning 8775 (F –NoroAg).

Laboratoriemeddelande 2/2015

22.10.2015
8005 U-BaktSeu ersätter bakterieodling från urin 1155 U-BaktVi

Laboratoriemeddelande 1/2015

22.10.2015
Avbrott i Vasa centralsjukhus laboratorie-ADB -system (Effica)-