Kalprotektin ur avföring (4803 F-Calpro) görs fr.o.m. 4.5.2015 vid Vasa centralsjukhus.

Från 4.5.2015 görs Kalprotektinundersökningen på kliniska laboratoriet vid Vasa centralsjukhus. Tidigare har undersökningen skickats till Yhtyneet Medix Oy för analys.

Analysmetoden ändrar. En jämförelsesundersökning har genomförts på kliniska laboratoriet och det kan konstateras att resultatnivån är den samma men för enskilda prov kan nivåskillnader förekomma. Med den nya metoden (Phadia/EliA) rapporteras resultaten mellan 3.8 – 6300 µg/g, tidigare gavs låga halter som under 50 µg/g och höga halter över 1800 µg/g.

Prov, provtagningsföreskrifter, uppbevaring av provet och referensvärdet (0-100 µg/g) förblir de samma som tidigare. Undersökningens pris är 21 euro

Undersökningen görs 2 gånger i veckan och resultatet är färdigt inom en vecka från provtagningen.

Se närmare i kliniska laboratoriets laboratoriehandbok.

 

Med sammarbetshälsningar

Ann-Christine Grönroos                              Matti Väisänen

Avdelningsskötare                                         Sjukhuskemist

213 2841                                                          213 2502

ann-christine.gronroos@vshp.fi                matti.vaisanen@vshp.fi

07.06.2017 Klinisk kemi