Rörposten under kvällar och nätter.

Bakterieodlingsprov som tas i odlingsstickor på dejourtid (kvällar och nätter) behöver inte skickas direkt till laboratoriet med rörpost. Förvara stickorna svalt (i kylskåp) och skicka eller för dem genast på morgonen, efter kl. 7, till laboratoriet på B2 (rörpostadress 08), proven odlas endast dagtid. Det går även bra att föra provtagningsstickorna till laboratoriet (B3, kyldisken i provmottagningen) under kvällar och nätter. Rörposten är till för brådskande undersökningar under kvällar och nätter och det medför mycket onödigt spring för laboratoriepersonalen om ej akuta prov skickas dygnet runt. Blododlingsflaskor får gärna skickas genast, men om ni tar flera, kan ni skicka alla på samma gång. Kom ihåg att packa ordentligt i styroxlådor, då ni skickar provmaterial i rörposten!

Beställning av provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial för mikrobiologiska prov kan fortfarande avhämtas från provmottagningen på B3 (t.ex. Portagerm anaerobampuller, blododlingsflaskor, rör för chlamydiaundersökning, Fecalswab för clostridiumundersökning, samt de tunna bakterieodlingsstickorna med orange kork). Det är endast de rödkorkade bakterieodlingsstickorna (M40, ref 408C) och burkar för avföringsprov och upphostningsprov som ni beställer från centrallagret.

 

Kontakta gärna laboratoriet vid behov!

Ann-Christine Grönroos
Avdelningsskötare
Kliniskt laboratorium, mikrobiologi
Tel: 213 2841 laboratoriet: 213 2842
ann-christine.gronroos@vshp.fi

 

Distribution

Vasa centralsjukhus (intra)

22.10.2015 Klinisk kemi