Läkemedlens påverkan på laboratorieanalyser.

Metamizol, N-acetylcystein och paracetamol metaboliten NAPQI  (N-acetyl-p-benzokinone-imin) sänkar resultatnivåer på följande tester, som analyseras på VCS kliniska laboratoriet: P-/U-Krea, P -Trigly, P -Kol, P -Kol-HDL, P -Kol-LDL och P-/U-Uraat. Det finns ingen exakt information om hur  mycket de stör.

Sulfasalazin och sulfapyridin stör testerna P -ALAT och P -ASAT. Sulfasalazin  kan sänka ALAT- och ASAT-resultaten eller orsaka omätbart höga ASAT-resultat. Sulfapyridin kan sänka ALAT- och ASAT-resultaten.

  • Metamizol störs av den normala vårddosen.
  • De höga doser som rekommenderas vid vården av paracetamolintoxikation kan resultera i att N-acetylcysteinhalten blir störande.
  • NAPQI-koncentrationen kan bli störande hög om paracetamoldosen är över vårdnivån (intoxikation, missbruk, oavsiktlig överdosering.
  • Sulfasalazin och sulfapyridin ger störningar vid normala vårddoser.

 

Åtgärder

Laboratorieproven P -/U -Krea, P -Trigly, P -Kol, P -Kol-HDL, P -Kol-LDL och  P -/U -Uraat skall tas före doseringen av metamizol eller av stora mängder av  N-acetylcystein. Provtagning under eller genast efter dosering av dessa  läkemedel (0 - 3 timmar) kan orsaka felaktigt låga testresultat.

Paracetamolens intoxikationhalters påverkan kan inte undvikas.

Felaktigt låga eller höga testresultat kan fås för P -ALAT och P -ASAT, om patienten har sulfasalazin eller sulfapyridin i kroppen.

 

Förfrågningar

Kemist Matti Väisänen (tel. 06 - 213 2502) eller kemist Katja Viitala (tel.  06 - 213 2505).

Distribution

Vasa centralsjukhus (intra)

Hälsocentraler

 

18.6.2015

08.06.2017 Laboratorio