Undersökningsmetoden för S-TPOAb förändras.

Undersökningsmetoden för tyreoidperoksidasantikroppar (4028 S-TPOAb) förändras. Den nya känsligare EliA-metoden ger i medeltal samma resultatsnivån som den gamla metoden.  Resultat av enskilda patientprover kan avvika från denna nivå.

Referensvärden ändras:

- negativa <25 kU/l

-  gråa zonen 25-35 kU/l

- positiva >35 kU/l.

Ändringarna är i bruk fr.o.m.  07.09.2015.

 

Förfrågningar

Kemist Matti Väisänen, tel. (06) 213 2502

Vasa 04.09.2015

Distribution:

VCS

Hälsovårdcentralerna inom VSVD

08.06.2017 Klinisk kemi