Undersökningsmetoden för P-Kortisol ändras.

Undersökningmetoden för plasmakortisol (2128 P-Korsol) ändras fr.o.m. 7.10.2015. Den nya metoden motsvarar resultatnivån av den masspektrometriska referensmetoden (ID-GC/MS, IRRM/IFCC 451 Panel). Den nya mera spesifika metoden ger i medeltal 20% lägre resultat än den gamla uteblivande metoden.

Referensvärden ändras. Reagensproducentens referensmaterial: över 20 åriga, 5-95 persentil, n=150, uteslutade är gravida och ammande samt användare av oral preservativ eller kortison/kortisol medicinering.

På morgonen kl 6-10 174-497 nmol/l
På kvällen kl 16-20 74-286 nmol/l

 

Ändringar i funktionsundersökningarna

Den ovannämnda ändringen påverkar funktionsudersökningarna, som har kortisol som delundersökning.

Detaljerade uppgifter finns i handboken, särskilt i Tulkinta-fältet.

1225 Pt-DXM-R1 Deksametasonikoe, lyhyt
1703 Pt-Insu-R Insuliinikoe
1001 Pt-ACTH-R1 Adrenokortikotropiinikoe, lyhyt
0151 Pt ACTH R5 Adrenokortikotropiinikoe, lasten 21-hydroksylaasin puutteen osoitus
0140 Pt ACTH R6 Adrenokortikotropiinikoe, lyhyt, lapset
9697 Pt ACTH R7 Adrenokortikotropiinikoe, miniannos, lapset
3132 Pt CRH R Adrenokortikotropiini-vapauttajahormonikoe

 

Följande funktionsundersökningarna tas bort:

1226 Pt-DXM-R2
0153 Pt-ACTH-R2
2347 Pt-Metyr-R
9182 Pt-ACTH-La

 

Ändringarna är giltiga fr.o.m. 07.10.2015.

OBS: Metodändringen för kortisol berör inte undersökningarna 2130 dU-Kors-V och 6358 Sa-Korsol.

 

Förfrågningar

Sjukhuskemisterna Matti Väisänen, puh. (06)213 2502 och Katja Viitala (06) 213 2505

Distribution

Vasa centralsjukhus (intranet)

Hälsocentraler (internet)

 

Vasa 06.10.2015

08.06.2017 Klinisk kemi