Anvisningar för rörposten

Rörpostsystemet

Systemets huvuduppgift är endast att transportera laboratorieprov och blodprodukter mellan avdelningar och laboratorier.

1. Mottagning

Avlägsna genast kapseln från korgen när den anlänt. Man stänger av den anlända försändelsens alarmsignal (ljus och/eller ljud) genom att trycka S01.

När du tagit bort försändelsen ur kapseln, skicka den tomma kapseln med styroxaskarna tillbaka till dess hemstation (på så sätt får avsändaren samtidigt veta, att du mottagit försändelsen).

2. Sändning

Packa proven i styroxaskar och sätt askarna i rörpostkapseln (alltid 2 askar / kapsel eller 1 ask och 2 superlonkuber). Tryck den mottagande stationens nummer och sätt kapseln i avgångsstationen. Sändningen sker efter 15 sekunder.

Packning av kapseln

  • Använd alltid kapseln när du skickar rörpost

  • Packa alltid patientprovet i en styroxask, innan du sätter in det i kapseln. Packa provet så att det inte kommer åt att röra sig i styroxasken. Du kan t.ex. använda engångspappershanddukar som packningsmaterial i styroxasken för att förhindra att proven glider omkring.

  • Sätt alltid 2 st superlonkuber och 1 styroxask i 400 mm:s kapseln alternativt 2 styroxaskar (fastän den ena asken är tom stöder den den andra och förhindrar att provet rör sig inuti kapseln).

  • Packa inte läckande provkärl. Om provkärlet inte är tätt, måste det skickas på annat sätt.

  • I blodcentralens kapslar skickas endast blodprodukter.

  • Om du inte är säker på om man kan skicka en viss försändelse, fråga innan du skickar. Följderna av att en försändelse gått sönder i rörsystemet kan bli dyrbara.

Om du märker att du i misstag skickat kapseln till fel adress, se till att man därifrån sköter om att försändelsen kommer till rätt adress. När den tomma kapseln kommer tillbaka, kontrollerar man att mottagaren har fått och packat upp försändelsen.

Om ni behöver mera material, som t.ex. superlonkuber, kan ni beställa dem av laboratoriets stafett tel. 6512.

Vid tekniska problem kl. 7-15 kontakta Heikki Viitamäki tel. 5134 eller Hans Klemets tel. 5141 och kl. 15-7 servicejouren på tel. 7980, 044-323 1128, 83 1128.

Sari Kärki, koordinerande avdelningsskötare, kliniska  laboratoriet

4.11.2015

16.11.2015 VKSadmin