Laboratoriets provtransporter to-to 19–26.11.2015 rörande undersökningar analyserade i utomstående laboratorier

Post- och logistikbranschens union PAU har lämnat strejkvarning..  Om strejken börjar, provtransporter (Tammerfors, Helsingfors, Åbo, Uleåborg, Kuopio) och resultatservice försenas.

Prover från VCS till utomstående laboratorier

Vi uppmanar att flytta provtagning enligt mögligheter till en mera passande tidpunkt och undvika provtagning under tiden to-to 19.11.-26.11.2015.

Vi skickar prover som är tagna före to 19.11.2015 med en enkild transport i slutet av veckan 47.

Enligt behov också i början av veckan 48.

Prov som är akut nödvändiga för vården

Transporten skötas med en enskild service.

Vid beställningen måste laboratoriet kontaktas alltid via telefon. (213) 2520.

Brodskande antikroppsbestämningar (2955 B-VRAbTu1/SPR-Veripalvelu)

Prov skickas till FIMLAB.  Görs normalt på FRK:s Blodtjänst.

Vid beställningen måste laboratoriet kontaktas alltid via telefon. (213) 2522.

Verksamheten i VCS laboratoriet och VSVD:s regiontransport

Prover, som finns i eget undersökingssortiment tas, transporteras och analyseras normalt. Transporter mellan hälsocentraler och sjukhus fungerar normalt på den norra, södra och östra transportrutten samt mellan Vasa hvc och VCS.

Lägesrapport

Detta meddelande har skrivit 12.11.2015. Situationen kan ändra sig. Vi ber att följa information på vår webbsidan.

Förfrågningar

Kliniska laboratoriet tel. (06) 213 2520

19.05.2017 VKSadmin