Ändringar i drogtest 4221 U-Huum-O.

Vi har tagit i bruk en ny testkasett för droger.  I den finns 10 grupper av  droger och läkemedel: Amfetamin, metamfetamin, opiater, bentsodiatsepiner, THC  (kannabis), tramadol, buprenorfin, trisykliska antidepressiva, metadon och  kokain.  Se närmare i handboken.

 

Förfrågningar

Sjukhuskemist Matti Väisänen tel. 06-213 2502

Distribution

Vasa centralsjukhus (intranet, internet)

 

6.2.2015

22.10.2015 Klinisk kemi