Fördröjningar kan förekomma för brådskande laboratoriesvar under den tid sprängningsarbeten utförs.

Sprängningsarbeten för den nya U-byggnaden, vilka utförs ma-fre vid jämna klockslag kl. 11,  12, 16,17 och 18 (19 reservtid), kan orsaka fördröjningar av laboratoriesvar i februari-mars,  då analysmätningar inte kan utföras vid tiden för sprängningarna.

Med speciella arrangemang försöker laboratoriet under denna tid sköta  brådskande svar (Na, K, Gluk, CRP, Krea, blodgasanalyser, TnT, PVK och INR) för följande avdelningar: Akuten, Teho, CCU,  förlossningssalen, barnavdelning 8,  hjärtstationen, operations avd. och primärvårdsenheten.

Andra brådskande undersökningar svaras mellan sprängningarna eller så snabbt som möjligt efter  dem.

Sprängningsarbetena påbörjas på fredag 6.2.2015 och pågår i cirka två månader.

 

Tiedustelut

Sjukhuskemist Matti Väisänen (06) 213 2502

Distribution

Vasa centralsjukhus (intranet)

 

6.2.2015

22.10.2015 Klinisk kemi