Information om distribution av provtagningsmaterial.

Ärade kunder

Kliniska laboratoriet vid centralsjukhuset samt därtill hörande provtagningspunkter flyttar försäljningen och distributionen av blod-, urin- och bakteriologiskt provtagningsmaterial till centrallagret vid Vasa centralsjukhus fr.o.m. 1.3.2015. Beställning och distribuering av materialen sker via kommunernas egna centrallager, som i sin tur beställer från VCS centrallager och distribuerar materialen som VCS centrallager levererar. Provtagningspunkter som hör till kliniska laboratoriet gör sina materialbeställningar som tidigare. Specialprovtagningsrör/-burkar får man fortsättningsvis hämta från kliniska laboratoriet. För prov som tas av en laboratorieskötare, betalar man en provtagningsavgift och i den ingår provtagningsmaterial.

 

Tilläggsuppgifter: VCS centrallagret Harri Laaksonen tel. (06) 213 1285

  

Heikki Kaukoranta                                                      Sari Kärki

ylilääkäri                                                                        vs. koordinoiva osastonhoitaja

överläkare                                                                      tf. koordinerande avdelningsskötare

 

12.2.2015

04.07.2017 Klinisk kemi