Avbrott i Vasa centralsjukhus laboratorie-ADB -system (Effica) 17.2.2015.

rvern för Effica Selainlaboratorio och Effica Veritilaus programmen byts  tisdag 17.2.2015 kl 14:00 -14:30. Under denna tid kan man inte använda  Effica-laboratoriotilaus, Effica-laboratoriotulokset och  Effica-veritilaus programmen. Avbrottet  beräknas ta 15-30 minuter.

De svar som behövs under avbrottet skall tas ut på papper före  klockan 14.00.

Under tiden för avbrottet beställer avdelningar/polikliniker lab.undersökningar och  blodprodukter med pappersremiss. Patientens namn och personsignum skrivs också  tydligt på alla rör och provburkar som avdelningen/polikliniken själv tar.

Laboratoriet sänder brådskande svar med rörpost.

Laboratoriet meddelar via intran när adb:n kan användas igen.

Kontrollera att Asetukset har de rättä inställningarna före ni går in i  Effica-laboratoriebeställnings- och Effica-laboratoriesvarsprogrammen.

 

Förfågningar

ADB-kontaktperson  (06) 213 2527

Distribution

Vasa centralsjukhus (intra)

 

08.06.2017 Laboratorio