Tidsbeställning gällande benmärgspunktioner.

Vi börjar med Oberon tidsbeställning gällande benmärgspunktioner då laboratorioskötaren skall vara med. Tidsbeställningen börjar 1.3.2015.Avdelningar och polikliniker hittar tidsbetällningsresursen i Oberon systemet under ansvarsenhet 4111 med namnet Bm-Sternal. Det finns dagligen (vardagar) två tider, kl 10:00 och kl 13:00. Listan printas ut  föregående dag kl 14:00 på laboratoriet och samtidigt stänger man lediga tider för följande dag. Vi har vid behov en jourtid dagligen kl 14:00, då ska avdelningen eller polikliniken ringa numret 2516, går ej att beställas via Oberon.

 

Tilläggsuppgifter,

Sari Kärki                                                                  hematologi arbetspunkt

tf koordinerande avdelningskötare                       tel 2516

tel 6510/ 040 631 3377

 

25.2.2015

22.10.2015 Klinisk kemi