2016

Influensa A och B-antigensnabbtest (4746-InfABAg) –ny provtagningssticka

02.12.2016
Mikrobiologiska laboratoriet vid Vasa centralsjukhus byter metod för snabbtest av Influensa A och B –antigen (4746 InfABAg), även provtagningsstickan byts ut...

Begränsningar i resistensbestämning för cefuroxim

02.12.2016
Mikrobiologiska laboratoriet vid Vasa centralsjukhus måste begränsa undersökningar av cefuroxim-resistensbestämningar med diskdiffusion, då de antibiotikatab...

%-Svarsgivning av glykerat hemoglobin avskaffas 1.12.2016

16.11.2016
Enligt de internationella och nationella rekommendationerna använder vi i fortsättningen bara den molära enheten mmol/mol i svarsgrivning av HbA1c.  Detta...

Laboratoriemeddelande 24.10.2016

24.10.2016
4940 F –NoroNho som dejourundersökning även under veckoslut

Cardio-Green stör bilirubin-bestämningen

24.10.2016
Indocyanine Green (ICG, Indocyanine green for injection,  Cardio-Green, Fox-Green) används som markör för att undersöka olika organs funktion.  När markören...

Laboratoriemeddelande 9.9.2016

09.09.2016
Ändringar i Vasa centralsjukhus laboratoriets provtagningsverksamhet.

Avbrott i laboratorie-ADB -system (Effica)

19.08.2016
Laboratoriemeddelande 7/2016 Effica-laboratoriojärjestelmä päivitetään keskiviikkona 24.8.2016 klo 15:30 - 19:30. Effica-laboratoriotilaus-, Effica-laborator...

Laboratoriemeddelande 6/2016

06.07.2016
Snabbtester för TBE tas i bruk 1.7.2016

Laboratoriemeddelande 5/2016

21.03.2016
Ändring i bestämning av vitamin B12

Laboratoriemeddelande 4/2016

29.02.2016
Kliniska laboratoriets serviceavgifter och priser för 2016

Laboratoriemeddelande 3/2016

26.02.2016
Effica Selainlaboratorio programmet uppdateras tisdag 1.3.201 kl 15:00 -19:00 Under denna tid kan man inte använda Effica-laboratoriotilaus, Effica-laboratoriotulokset och Effica-veritilaus programmen. Avbrottet beräknas ta cirka 4 timmar.

Laboratoriemeddelande 2/2016

12.02.2016
Information och förevisning av ny Effica weblab version Ny version av Effica weblab tas i bruk 1.3.2016 skolning och information om nya versionen ges enligt...

Laboratoriemeddelande 1/2016

19.01.2016
Laboratoriemeddelande: Nya blododlingsflaskor tas i bruk 11.1.2016 kl. 7.00 Vasa centralsjukhus tar i bruk en ny Bactec blododlingsapparat den 11.1.2016. Eft...