Mikrobiologiska laboratoriet vid Vasa centralsjukhus måste begränsa undersökningar av cefuroxim-resistensbestämningar med diskdiffusion, då de antibiotikatabletter som behövs för undersökningen, för tillfället inte kan fås av leverantören. 

Vi strävar efter att priorisera svarandet av cefuroximkänslighet så att vi i första hand gör resistensbestämning på blod- och varprov samt på prov där det av remissen framkommer att patienten behandlas med cefuroxim, eller om cefuroximbestämning särskilt begärs.

Leveransavbrottet kommer troligtvis att vara i högst några veckor.

Mera information ger:

Roosa Savolainen                        Suvi-Sirkku Kaukoranta
Mikrobiolog                                  Kliniskt laboratorium, överläkare
Tel. 06 213 2854                          Tel. 044 333 2840

02.12.2016 Laboratorio3