Indocyanine Green (ICG, Indocyanine green for injection,  Cardio-Green, Fox-Green) används som markör för att undersöka olika organs funktion.  När markören injiceras intravenöst, binder sig största delen av den (98%)  till plasmaproteiner.  På grund av stark ljusabsorption stör markören  bilirubinbestämningen och förorsakar felaktigt höga resultat.
Bilirubin (4593 P-Bil-Kj och 4592 P-Bil) får ej bestämmas ur prover, som innehåller Indocyanine Green-markör.

Förfrågningar

Kemister Matti Väisänen, tel. (06) 213 2502 och Katja Viitala tel. (06) 213 2505.

Distribution

VCS intranet
VSVD internet

24.10.2016 Klinisk kemi