Enligt de internationella och nationella rekommendationerna använder vi i fortsättningen bara den molära enheten mmol/mol i svarsgrivning av HbA1c.  Detta berör Vasa centralsjukhus och våra kunder, som beställer våra HbA1c-undersökningar.  Vi rekommenderar, att alla offentliga och privata aktörer inom Vasa sjukvårdsdistrikt byter till samma praxis under detta år.  Alla andra sjukvårdsdistrikt har redan bytt.  På detta sätt undviker man onödiga enhetsförväxlingar i patientkontakter och mellan experter inom hälsovården.

Åtgärder

I avskaffandet av %-utskrivningen hjälper IT-specialister på arbetsplats samt kundbetjäning av apparatleverantörer.

Länkar till handbok 6128 B-HbA1c ja 9019 B-HbA1cVT.

Förfrågningar

Sjukhuskemisterna Matti Väisänen tel. (06) 213 2502 och Katja Viitala tel. (06) 213 2505.

Distribution

VCS intranet

VSVD internet

Referens

Penttilä et al.: HbA1c analytiikan ja yksikköjen tilanne Suomessa syksyllä 2016. KliinLab 2016; 33; 82-87

16.11.2016 Kliininen kemia 1