Mikrobiologiska laboratoriet vid Vasa centralsjukhus byter metod för snabbtest av Influensa A och B –antigen (4746 InfABAg), även provtagningsstickan byts ut.  I fortsättningen kan endast prov som tagits med Copan FLOQSwabsTM–stickor användas.  Samma provtagningsstickor används även för påvisning av Respiratoriska virus (2579_-RvirAg).  Mer detaljerade föreskrifter för provtagningen finns i laboratoriets handbok, som är uppdaterad för undersökningen: 4746 InfABAg.

Mera information ger:

Roosa Savolainen                         Suvi-Sirkku Kaukoranta
Mikrobiolog                                   Kliniskt laboratorium, överläkare
Tel. 06 213 2854                           Tel. 044 333 2840

02.12.2016 Laboratorio3