Laboratoriemeddelande 7/2016

Effica-laboratoriojärjestelmä päivitetään keskiviikkona 24.8.2016 klo 15:30 - 19:30. Effica-laboratoriotilaus-, Effica-laboratoriotulokset- ja Effica-veritilaus-ohjelmia ei voi käyttää tänä aikana. Katkon pituudeksi arvioidaan noin 4 tuntia.

Vastaukset, joita tarvitaan katkon aikana, on otettava osastolla paperille ennen klo 15.30.

Osastot tilaavat lab.tutkimuksia ja verivalmisteita paperilähetteillä katkoksen aikana.

Laboratorio lähettää vastaukset putkipostitse tai ilmoittaa, kun vastaukset voidaan noutaa.

Laboratorio ilmoittaa Intrassa, kun atk-järjestelmä voidaan taas käyttää.

Asetukset-valikosta on tarkistettava, että oletustiedot ovat oikein, ennen Effica-laboratoriotilaus- ja Effica-laboratoriotulokset-toimintoihin menoa.

Tiedustelut

 ATK-yhdyshenkilö (06) 213 2527

Jakelu

Vaasan keskussairaala (intra)

19.08.2016 Laboratorio2