Effica Selainlaboratorio programmet uppdateras tisdag 1.3.201 kl 15:00 -19:00 Under denna tid kan man inte använda Effica-laboratoriotilaus, Effica-laboratoriotulokset och Effica-veritilaus programmen. Avbrottet beräknas ta cirka 4 timmar.

De svar som behövs under avbrottet skall tas ut på papper före klockan 15:00.

Under tiden för avbrottet beställer avdelningar/polikliniker lab.undersökningar och blodprodukter med pappersremiss. Patientens namn och personsignum skrivs också tydligt på alla rör och provburkar som avdelningen/polikliniken själv tar.

Laboratoriet meddelar via intran när adb:n kan användas igen.

Kontrollera att Asetukset har de rätta inställningarna före ni går in i Effica-laboratoriebeställnings- och Effica-laboratoriesvarsprogrammen. Skriva ut Asetukset på förhand..

Förfågningar

ADB-kontaktperson (06) 213 2527

Distribution

Vasa centralsjukhus (intranet, www-sidor)

Bilaga

Inställningar i Effica weblab

26.02.2016 VKSadmin