Kliniska laboratoriets serviceavgifter och priser för 2016

Undersökningspriserna är samma för alla kunder.

 

Det finns två serviceprodukter: grundprovtagning och övrig provtagning.
Grundprovtagningsavgiften (6,20 €) uppbärs vardagar kl. 07-15 för all provtagning vid VCS:s provtagningsenhet (B1), samjouren, dejourpolikliniken och hjärtstationen, VCS:s provtagningspunkt vid Roparnäs sjukhus (överenskomna tider) och VCS:s regionprovtagningsställen (överenskomna tider) samt provtagning på bäddavdelningar enligt överenskomna rondtider.

 

Övrig provtagningsavgift (27 €) uppbärs för all provtagning som sker mellan kl. 15-07, på veckoslut och söckenhelger samt för provtagning utanför rondtider under hela dygnet på avdelningarna vid Sandviksområdet vid Vasa Centralsjukhus (som har bestämda rondtider).
I provtagningsavgiften ingår all provtagning som sker inom 15 minuter.
Provtagningsavgiften är den samma oberoende av hur många prov som tas.

 

För prov som avdelningarna/poliklinikerna vid Vasa Centralsjukhus tar själv uppbärs ingen provtagningsavgift förutsatt att ”Osasto ottaa” anmärkningen är vald då remissen görs.

 

Suvi-Sirkku Kaukoranta                                     Sari Kärki
Överläkare, Kliniska laboratoriet                     Koordinerande avdelningssköterska
Tel. 044 333 2840                                               Kliniska laboratoriet
                                                                                 Tel. 6510/ 040 631 3377

 

Tilläggsuppgifter även

Jukka Salminen
Kemist
Tel. 2529

 

Distribuering
Vasa Centralsjukhus (intranet, www-sidorna)

29.02.2016 Klinisk kemi