Ändring i bestämning av vitamin B12

Producenten har ändrat sammansättning av test för vitamin B12 (4824 P -B12-vit). Resultatnivån förblir densamma. Nya referensvärdena för friska formulerade av producenten är 145-570 pmol/l (n=135, 20-78 år, gravida borträknade). Ändringen berör resultaten svarade fr.o.m. den 23.03.2016.

 

Förfrågningar

Kemist Matti Väisänen tel. (06) 213 2502 och kemist Katja Viitala tel. (06) 213 2505.

 

Distribution

VCS, intranet

Hälsovårdscentralerna inom VSVD, internet

21.03.2016 Klinisk kemi