Ändringar i Vasa centralsjukhus laboratoriets provtagningsverksamhet.

FRÅN 1.10.2016 TRÄDER FÖLJANDE ÄNDRINGAR I KRAFT:

Smedsbyvägens provtagning börjar ta emot endast med tidsbeställning. Dejourpatienter, som har blivit skickade av en läkare vid någon hälsostation, kan komma och ta könummer till provtagningen. Remissen skall vara begärd som dejour. Även de som endast lämnar in prov kan ta könummer. Också i Laihela, Lillkyro, Malax, Korsnäs och Kristinestads laboratorier funkar provtagning endast med tidsbeställning.

 

Tidsbokning främst från www.nettilab.fi.

Tidsbokning per telefon vardagar kl. 7-15 på tel. 06 213 1626.

 

Sari Kärki
Tel. 040 631 3377
sari.karki@vshp.fi

09.09.2016 Klinisk kemi