Laboratoriemeddelande: Nya blododlingsflaskor tas i bruk 11.1.2016 kl. 7.00

Vasa centralsjukhus tar i bruk en ny Bactec blododlingsapparat den 11.1.2016. Efter det kan endast nya BD BACTEC –blododlingsflaskor användas (Bild 1).

Förutom blododlingar gäller ändringen också punktioner som sätts i blododlingsflaskor (blåspunktioner, punktioner från sterila områden).

Om ni har gamla blododlingsflaskor kvar 11.1.2016 kan dom returneras till kliniska laboratoriet på B3. Nya blododlingsflaskor finns vid materialutdelningen på B3.

 

Bild 1. Nya Bactec blododlingsflaskor. Aerobflaska: grått skydd, blå kork; Anaerobflaska: violett skydd, purpur kork; PED-flaska: ljusrött skydd, silvergrå kork.

Greiner bio-one VACUETTE® -fjärilsnål rekommenderas, där finns färdigt en adapter fastsatt. Ni kan beställa nålen tillsvidare bara från firman REF-nummer 450695.

I regel tas en blododling i ett aerobt- och anaerobtflaskapar, i varje flaska sätts 8-10 ml.

Pediatrisk (PED) blododlingsflaska kan användas endast i fall där det inte är möjligt att få mer än 1-3 ml blod. Se provtagningsanvisning av blododling bild 2.

Efter provtagningen förs blododlingsflaskorna omedelbart till materialutdelningen på B3 och lämnas där på bordet eller skickas med rörposten till B3. Vardagar kl.7.15-15 kan blododlingsflaskorna skickas till mikrobiologiska laboratoriet (B2) eller föras direkt dit.

Då du använder rörposten, skydda flaskorna med cellstoff före du sätter flaskora i lådan och röret

Bild 2. Anvisning för provtagning av blododling

Positiva blododlingars färgningsresultat rings under mikrobiologi laboratoriets öppethållningstider till beställaren.

Då nya blododlingsapparaten tas i bruk ges tillsvidare inget preliminärt negativt svar efter 2 dygn. Slutligt negativt svar ges efter 7 dygn. Om blododlingssvaret inte syns i patientens laboratoriesvar är provet fortfarande negativt och man får inte mer svar genom att ringa laboratoriet.

Laboratoriehandbokens uppdaterade blododlingsanvisning: http://www.vshp.fi/medserv/klkemi/fi/ohjekirja/1153.htm

Laboratoriehandbokens uppdaterade anvisning för Pu-BaktVi1:

http://www.vshp.fi/medserv/klkemi/fi/ohjekirja/3491.htm

Laboratoriehandbokens uppdaterade anvisning för specialodling från urin:

http://www.vshp.fi/medserv/klkemi/fi/ohjekirja/1787.htm

Tilläggsinformation:

Mikrobiolog Roosa Savolainen tel. 06 213 2854, roosa.savolainen@vshp.fi

Kliniska laboratoriets överläkare Suvi-Sirkku Kaukoranta tel. 06 213 2840, 044 3332840

Kliniska mikrobiologiska laboratoriet tel. 06 213 2842 eller 06 213 2851

08.08.2017 Redaktion_toimitus