Information och förevisning av ny Effica weblab version

Ny version av Effica weblab tas i bruk 1.3.2016 skolning och information om nya versionen ges enligt nedanstående tider. Bifogad länk innehåller en kort beskrivning av vad som är nytt i Effica weblab version 4.2

Skolningstillfällen på VCS i D1-föreläsningssalen:

9.2.2016 kl. 13:30-14 och 14-14:30

10.2.2016 kl. 14-14:30 och 14:30-15

15.2.2016 kl. 14-14:30 och 14:30-15

17.2.2016 kl. 14-14:30 och 14:30-15

26.2.2016 kl. 13:30-14 och 14-14:30

29.2.2016 kl. 14-14:30 och 14:30-15

Skolningstillfällen på VCS för Y-sidans avdelningar (Jour, Hjärtavdelning och Dagkirurgi) Mötesrum Roskarl Y3

18.2.2016 kl. 14-14:30 och 14:30-15

23.2.2016 kl. 14-14:30 och 14:30-15

Psykiatri – Roparnäs Kabinett G-huset

12.2.2016 kl. 13-13:45 och 14-14:45

25.2.2016 kl. 13-13:45 och 14-14:45

08.08.2017 Redaktion_toimitus