2017

Vi har börjat använda mobilversion av Nettilab

27.07.2017
Kliniska laboratoriet vid Vasa centralsjukhus har som första laboratorium i Finland tagit i bruk den mobila versionen av Nettilabs tidsbeställningsprogram....

Laboratoriemeddelande 25.7.2017: Laktosundersökningen Pt-Lakt-R1 2197 avslutas fr.o.m. 26.7.2017

25.07.2017
Undersökningen Pt-Laktos-test (2197 Pt-Lakt-R1) avslutas. Man kan inte beställa den fr.o.m. 26.7.2017 .   Laktosvätskan som har använts vid undersökningen är...

Laboratoriemeddelande 24.7.2017: Ändringar i undersökningarna S -Olants 1900 och S -Klotsa 3964 fr.o.m. 1.8.2017

24.07.2017
Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -Olanzapin (S -Olants 1900) och S -Klozapin (S -Klotsa 3964) förändras fr.o.m. 1.8.2017 . Se bilagan . Ny meto...

Laboratoriemeddelande 13.7.2017: Ny undersökning S -IF-Ab 10231 ersätter avgående undersökningar S -IFBi-Ab 1705 och S -IFBl-Ab 1706 fr.o.m. 20.7.2017

13.07.2017
Undersökningen S -Intrinsic factor, antikroppar (S -IF-Ab 10231) ersätter avgående undersökningar S -Intrinsic factor, bindande antikroppar (1705 S -IFBi-Ab)...

Laboratoriemeddelande 6.7.2017: Ändringar i undersökningarna S -Klona 3060, S -Oxpam 2423, S -Nipam 2398 och S -Klobat 3854 fr.o.m. 13.7.2017

06.07.2017
Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -Klonazepam (S -Klona 3060), S -Oxazepam (S -Oxpam 2423), S -Nitrazepam (S -Nipam 2398) ja S -Clobazam (S...

Laboratoriemeddelande 3.7.2017: Referensvärdena för S -D-1,25 3163 förändras

03.07.2017
Referensvärdena för undersökningen S -D-vitamin-1,25-OH (S -D-1,25 3163) förändras fr.o.m. 3.7.2017 .   Nya referensvärden: 48 - 190 pmol/l. (Tidigare...

Laboratoriemeddelande 3.7.2017: Referensvärdena för S -SHBG 2737 förändras

03.07.2017
Referensvärdena för S -Sexualhormonbindande globulin (S -SHBG 2737) förändras fr.o.m. 6.7.2017 . Se bilagan . De nya referensvärdena är: Grupp Nya...

Laboratoriemeddelande 21.6.2017: Iohexoltests avslutas 22.6.2017

21.06.2017
Underleverantörlaboratoriet avslutar följande undersökningar 22.6.2017 : 9813 Pt-JohekR1, Pt-Iohexoltest, kort 9816 Pt-JohekR2, Pt-Iohexoltest, lång   Någon...

Laboratoriemeddelande 19.6.2017: Förseningar i utredningsundersökningar vid trombos- och blödningsbenägenhet sommartid

19.06.2017
Följande undersökningar kan bli försenade med några dagar under tidsperiod 26.6. - 13.8.2017 : 4025 P -Trombot P -Utredning vid trombosbenägenhet, från plasm...

Laboratoriemeddelande 15.6.2017: Ändringar i undersökningarna S -Ketiap 4631, S -Fluoks 3805, S -Sital 4258 och S -Primid 2499

15.06.2017
Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -Quetiapin (S -Ketiap 4631), S -Fluoxetin (S -Fluoks 3805), S -Citalopram (S -Sital 4258) och S -Primidon (S...

Laboratoriemeddelande 8.6.2017: Förändringar och förseningar i analyseringen av latex-allergenkomponenter

08.06.2017
Svaren på följande undersökningar av latex-allergenkomponenter försenas till år 2018 p.g.a. problem med tillgänglighet av reagens: 8695 S -rHevb1E (S...

Laboratoriemeddelande 17.5.2017: Referensvärdena för S -IGF-1 3253 förändras

05.06.2017
Referensvärdena för S -Insulinliknande tillväxtfaktor-I (S -IGF1 3253) förändras fr.o.m. 18.5.2017. Se bilagan . De nya referensvärdena är: Ålder IGF1, pojka...

Laboratoriemeddelande 29.5.2017: Ändringar i undersökningen 4965 S –TSH-RAb

31.05.2017
Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -TSH-receptor, antikroppar (S –TSH-RAb 4965) förändras fr.o.m. 1.6.2017. I fortsättningen utförs analysen på...

Laboratoriemeddelande 4.5.2017 Verksamheten under sommaren 2017

05.05.2017
Laboratoriets provtagningspunkter som stängs är: Lillkyro provtagning 3.7 – 6.8 Dammbrunnens provtagning 3.7 – 30.7 Korsnäs provtagning 3.7 – 30.7 Övriga...

Laboratoriemeddelande 24.4.2017: Provtagningskärlet ändras för undersökning 6141 –CldTNhO fr.o.m. 2.5.2017

25.04.2017
Fr.o.m. 2.5.2017 skall avföring för undersökningen 6141 F -CldTNhO Clostridium difficile toxingen, nukleinsyra skickas till VCS Kliniska laboratoriet både i...

Laboratoriemeddelande 11.4.2017: P - ja U -NGAL-undersökningarna avslutas

11.04.2017
Kliniskt laboratorium vid Vasa centralsjukhus slutar analysera laboratorieundersökningarna 8748 P -NGAL och 8749 U -NGAL (Neutrofil gelatinas associerad...

Laboratoriemeddelande 4.4.2017: Avvikande tidtabell för sändning av 6173 B –TbIFNg –prover under april och maj

07.04.2017
6173 B –TbIFNg ( Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys) som är köptjänst från HUSLAB: tillfällig ändring för provtagning o...

Laboratoriemeddelande 22.03.2017: Kom ihåg: TBEAbM-snabbtester

21.03.2017
2016 tog vi i bruk snabbtester för påvisande av akut fästingburen enkefalit vid kliniskt mikrobiolgiskt laboratorium vid Vasa Centralsjukhus.  Responsen till...

Preciseringar för rätt användning av drog- och läkemedelsundersökningar / 1.3.2017

01.03.2017
Våra kunder, trots instruktioner, fortfarande använder nedannämnda undersökningar i övervakningssyfte (arbetsplats, läroanstalt). 4221 U-Huum-O Till svaret f...

Laboratoriemeddelande 16.2.2017

17.02.2017
Förändring i undersökning av hepatitantikroppar 1602 S-HAVAbM och 0580 S-HepABC från 24.02.2017.