2017

Nya rör med konserveringsmedel för urin grundundersökningar

20.11.2017
P.g.a. leverantörens produktionsproblem kommer rör med konserveringsmedel för urinprovtagning att bytas ut tillfälligt. Som tidigare behövs två (2) rör till...

Laboratoriemeddelande 24.10.2017: Köptjänsten RespNhO- undersökningen utvidgas fr.o.m. 30.10.2017

24.10.2017
Köptjänsten från Tyks 0994 Respiratoriska bakterier, nukleinsyratest (-RespNhO) undersökningspanel utvidgas fr.o.m. 30.10.2017 med Streptococcus pneumoniae o...

Laboratoriemeddelande 19.10.2017: Ändringar i undersökningen S -PINP 4496

19.10.2017
Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -Prokollagen-I-N-propeptid (S -PINP 4496) förändras fr.o.m. 20.10.2017. Se bilagan .   Ny metod: ECLIA Nya...

Laboratoriemeddelande 11.10.2017: VCS mikrobiologiska laboratorium tar i bruk F-NoroNhO –test 18.10.2017

11.10.2017
Vasa centralsjukhus mikrobiologiska laboratorium tar i bruk norovirus nukleinsyratest (PCR) fr.o.m.  onsdag 18.10.2017. Denna undersökning ersätter tidigare...

Laboratoriemeddelande 18.9.2017: Nya öppethållningstider vid kliniska laboratoriets provtagningspunkt vid Hälsogården i Korsnäs

18.09.2017
Vi vill förbättra vår service vid provtagningspunkten vid Korsnäs hälsogård genom att utvidga öppethållningstiderna på torsdagarna. Fr.o.m. 21.9.2017 (nästa...

Delunersökning E -RDW till PVK-paketet

10.09.2017
Fr.o.m. 11.9.2017 svaras även erytrocyternas distributionsbredd (RDW) som en delundersökning i blodbildspaketet B -PVK-T. Apparaten räknar standarddeviatione...

Laboratoriemeddelande 26.7.2017: Produktionsavbrott för HUSLAB:S köptjänst 2732 S-TeikAb fortsätter tillsvidare, undersökningen går ej att beställa.

27.07.2017
Avbrott för 2732 S-TeikAb S –Teikonsyra, antikroppar   på grund av problem med reagensleveransen. Avbrottet för analysen fortsätter tillsvidare och nya prove...

Vi har börjat använda mobilversion av Nettilab

27.07.2017
Kliniska laboratoriet vid Vasa centralsjukhus har som första laboratorium i Finland tagit i bruk den mobila versionen av Nettilabs tidsbeställningsprogram....

Laboratoriemeddelande 25.7.2017: Laktosundersökningen Pt-Lakt-R1 2197 avslutas fr.o.m. 26.7.2017

25.07.2017
Undersökningen Pt-Laktos-test (2197 Pt-Lakt-R1) avslutas. Man kan inte beställa den fr.o.m. 26.7.2017 .   Laktosvätskan som har använts vid undersökningen är...

Laboratoriemeddelande 24.7.2017: Ändringar i undersökningarna S -Olants 1900 och S -Klotsa 3964 fr.o.m. 1.8.2017

24.07.2017
Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -Olanzapin (S -Olants 1900) och S -Klozapin (S -Klotsa 3964) förändras fr.o.m. 1.8.2017 . Se bilagan . Ny meto...

Laboratoriemeddelande 17.7.2017: Avbrott i undersökningen 2732 S-TeikAb (köptjänst) till mitten av augusti

17.07.2017
Analysavbrott i HUSLABs undersökning 2732 S-TeikAb, S-Teikkohappo, vasta-aineet (köptjänst) på grund av problem med reagensleverans. HUSLAB uppskattar att...

Laboratoriemeddelande 13.7.2017: Ny undersökning S -IF-Ab 10231 ersätter avgående undersökningar S -IFBi-Ab 1705 och S -IFBl-Ab 1706 fr.o.m. 20.7.2017

13.07.2017
Undersökningen S -Intrinsic factor, antikroppar (S -IF-Ab 10231) ersätter avgående undersökningar S -Intrinsic factor, bindande antikroppar (1705 S -IFBi-Ab)...

Laboratoriemeddelande 6.7.2017: Ändringar i undersökningarna S -Klona 3060, S -Oxpam 2423, S -Nipam 2398 och S -Klobat 3854 fr.o.m. 13.7.2017

06.07.2017
Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -Klonazepam (S -Klona 3060), S -Oxazepam (S -Oxpam 2423), S -Nitrazepam (S -Nipam 2398) ja S -Clobazam (S...

Laboratoriemeddelande 3.7.2017: Referensvärdena för S -D-1,25 3163 förändras

03.07.2017
Referensvärdena för undersökningen S -D-vitamin-1,25-OH (S -D-1,25 3163) förändras fr.o.m. 3.7.2017 .   Nya referensvärden: 48 - 190 pmol/l. (Tidigare...

Laboratoriemeddelande 3.7.2017: Referensvärdena för S -SHBG 2737 förändras

03.07.2017
Referensvärdena för S -Sexualhormonbindande globulin (S -SHBG 2737) förändras fr.o.m. 6.7.2017 . Se bilagan . De nya referensvärdena är: Grupp Nya...

Laboratoriemeddelande 21.6.2017: Iohexoltests avslutas 22.6.2017

21.06.2017
Underleverantörlaboratoriet avslutar följande undersökningar 22.6.2017 : 9813 Pt-JohekR1, Pt-Iohexoltest, kort 9816 Pt-JohekR2, Pt-Iohexoltest, lång   Någon...

Laboratoriemeddelande 19.6.2017: Förseningar i utredningsundersökningar vid trombos- och blödningsbenägenhet sommartid

19.06.2017
Följande undersökningar kan bli försenade med några dagar under tidsperiod 26.6. - 13.8.2017 : 4025 P -Trombot P -Utredning vid trombosbenägenhet, från plasm...

Laboratoriemeddelande 15.6.2017:

15.06.2017
Under midsommarveckan kan prov för 6137 B-TbIFNg ( Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys)-undersökningen (köptjänst), enda...

Laboratoriemeddelande 15.6.2017: Ändringar i undersökningarna S -Ketiap 4631, S -Fluoks 3805, S -Sital 4258 och S -Primid 2499

15.06.2017
Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -Quetiapin (S -Ketiap 4631), S -Fluoxetin (S -Fluoks 3805), S -Citalopram (S -Sital 4258) och S -Primidon (S...

Laboratoriemeddelande 8.6.2017: Förändringar och förseningar i analyseringen av latex-allergenkomponenter

08.06.2017
Svaren på följande undersökningar av latex-allergenkomponenter försenas till år 2018 p.g.a. problem med tillgänglighet av reagens: 8695 S -rHevb1E (S...

Laboratoriemeddelande 17.5.2017: Referensvärdena för S -IGF-1 3253 förändras

05.06.2017
Referensvärdena för S -Insulinliknande tillväxtfaktor-I (S -IGF1 3253) förändras fr.o.m. 18.5.2017. Se bilagan . De nya referensvärdena är: Ålder IGF1, pojka...

Laboratoriemeddelande 29.5.2017: Ändringar i undersökningen 4965 S –TSH-RAb

31.05.2017
Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -TSH-receptor, antikroppar (S –TSH-RAb 4965) förändras fr.o.m. 1.6.2017. I fortsättningen utförs analysen på...

Laboratoriemeddelande 4.5.2017 Verksamheten under sommaren 2017

05.05.2017
Laboratoriets provtagningspunkter som stängs är: Lillkyro provtagning 3.7 – 6.8 Dammbrunnens provtagning 3.7 – 30.7 Korsnäs provtagning 3.7 – 30.7 Övriga...

Laboratoriemeddelande 24.4.2017: Provtagningskärlet ändras för undersökning 6141 –CldTNhO fr.o.m. 2.5.2017

25.04.2017
Fr.o.m. 2.5.2017 skall avföring för undersökningen 6141 F -CldTNhO Clostridium difficile toxingen, nukleinsyra skickas till VCS Kliniska laboratoriet både i...

Laboratoriemeddelande 11.4.2017: P - ja U -NGAL-undersökningarna avslutas

11.04.2017
Kliniskt laboratorium vid Vasa centralsjukhus slutar analysera laboratorieundersökningarna 8748 P -NGAL och 8749 U -NGAL (Neutrofil gelatinas associerad...

Laboratoriemeddelande 4.4.2017: Avvikande tidtabell för sändning av 6173 B –TbIFNg –prover under april och maj

07.04.2017
6173 B –TbIFNg ( Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys) som är köptjänst från HUSLAB: tillfällig ändring för provtagning o...

Laboratoriemeddelande 22.03.2017: Kom ihåg: TBEAbM-snabbtester

21.03.2017
2016 tog vi i bruk snabbtester för påvisande av akut fästingburen enkefalit vid kliniskt mikrobiolgiskt laboratorium vid Vasa Centralsjukhus.  Responsen till...

Preciseringar för rätt användning av drog- och läkemedelsundersökningar / 1.3.2017

01.03.2017
Våra kunder, trots instruktioner, fortfarande använder nedannämnda undersökningar i övervakningssyfte (arbetsplats, läroanstalt). 4221 U-Huum-O Till svaret f...

Laboratoriemeddelande 16.2.2017

17.02.2017
Förändring i undersökning av hepatitantikroppar 1602 S-HAVAbM och 0580 S-HepABC från 24.02.2017.