Fr.o.m. 11.9.2017 svaras även erytrocyternas distributionsbredd (RDW) som en delundersökning i blodbildspaketet B -PVK-T. Apparaten räknar standarddeviationen (SD) av cellvolymen.

RDW(-CV) = 100 * (1 SD av de röda blodkropparnas volym)/MCV

RDW-värdet beskriver erytrocyternas anisocytos (storleksvariation).

Förenklat tolkningsförslag för RDW:
Observera att flera andra tillstånd kan ge ökat RDW och att undantag förekommer vad gäller det här tolkningsförslaget.

  MCV lågt MCV normalt MCV högt
RDW normalt
 • Anemi p.g.a. kronisk sjukdom
 • Thalassemi(heterozygot)
 • Anemi p.g.a. kronisk sjukdom
 • Akut blodförlust
 • KLL, KML
 • Vissa hemoglobinopatier
 • Aplastisk anemi
 • Myelodysplastiskt syndrom
RDW högt
 • Järnbrist
 • Tidig järnbrist, tidig B12-brist,tidig folatbrist (RDW kan öka innan MCV ändras).
 • Myelofibros
 • B12-brist, folatbrist
 • Immunhemolytisk anemi
 • Köldagglutininer

Referensvärden

Män under 14%
Kvinnor under 15%

För barn finns inga referensvärden.

Förfrågningar

Hematologiska laboratoriet tel. (06) 213 2525

03.10.2017 Klinisk kemi