Kliniskt laboratorium vid Vasa centralsjukhus slutar analysera laboratorieundersökningarna 8748 P -NGAL och 8749 U -NGAL (Neutrofil gelatinas associerad lipokalin från plasma och urin) p.g.a. liten efterfrågan. Man kan inte mera begära dessa undersökningar fr.o.m. 18.4.2017.
--
Katja Viitala
Kemist, tel. 2505

07.06.2017 Klinisk kemi