Undersökningen S -Intrinsic factor, antikroppar (S -IF-Ab 10231) ersätter avgående undersökningar S -Intrinsic factor, bindande antikroppar (1705 S -IFBi-Ab) och S -Intrinsic faktor, blockerande antikroppar (1706 S -IFBl-Ab) fr.o.m. 20.7.2017.

 

Bindande antikroppar förekommer nästan enbart tillsammans med blockerande antikroppar hos 20 - 47 % av patienterna med perniciös anemi. Den nya analysmetoden för S -IF-Ab (enzym-immunologisk, EIA) skiljer inte mellan bindande och blockerande antikroppar. 

 

Prov: 1 ml serum

Provet tas innan patienten har fått vitamin B12 eller tidigast 7 dygn efter dosering av vitamin B12.

Analys utförs: 2 gånger per vecka.

Svaret ges: vanligtvis inom en vecka.

 

Referensvärden:

under 1.2 AU/ml negativ
1.2 - 1.53 AU/ml gränsvärde
över 1.53 AU/ml positiv

 

Förfrågningar

Kemisterna Katja Viitala tel. (06) 213 2505 och Matti Väisänen tel. (06) 213 2502

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Hälsocentraler (internet)

13.07.2017 Kliininen kemia