Undersökningsmetoden och referensvärdena för S -Quetiapin (S -Ketiap 4631), S -Fluoxetin (S -Fluoks 3805), S -Citalopram (S -Sital 4258) och S -Primidon (S -Primid 2499) förändras fr.o.m. 20.6.2017. Se bilaga 1 och bilaga 2.

I fortsättningen utförs dessa analyser tre gånger per vecka och svaren sänds inom fem vardagar.

Prov: 0.5 ml serum. Man får inte ta provet i ett gelrör.

Dessutom förändras undersökningskonstruktioner:

  • S -Fluoks 3805: Den nya delundersökningen S -FluNorS innehåller sammanräknade serumkoncentrationer av fluoxetin och norfluoxetin.

  • S -Sital 4258: S -Desital analyseras inte längre som delundersökning.

  • S -Primid 2499: S -Fenob analyseras inte längre som delundersökning.

 

Undersökning Nya referensvärden (Tidigare referensvärden)
S -Ketiap 4631 260 - 1300 nmol/l (50 - 650 nmol)
S -Fluoks 3805 Inga referensvärden (160 - 1400 nmol/l)
   S -Norfluo 3984 Inga referensvärden (170 - 1300 nmol/l)
   S -FluNorS 0618 400 - 1650 nmol/l (-)
S -Sital 4258 Remissvar: Den terapeutiska nivån av citalopram är 150 - 340 nmol/l.
Den terapeutiska nivån av escitalopram är 50 - 250 nmol/l.
(120 - 600 nmol/l)
S -Primid 4299 23 – 46 µmol/l
Toxiska symptom kan förekomma vid serumkoncentrationer över 115 µmol/l.
(23 - 69 µmol/l)

Förfrågningar

Kemisterna Katja Viitala tel. (06) 213 2505 och Matti Väisänen tel. (06) 213 2502

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Hälsocentraler (internet)

15.06.2017 Kliininen kemia