Under midsommarveckan kan prov för 6137 B-TbIFNg (Mycobacterium tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys)-undersökningen (köptjänst), endast tas måndag 19.6.2017

 

Efter midsommaren, från 26.6 kan man igen ta proverna normalt enligt laboratoriehandboken mån-to.

 

Mer information

VCS Kliniskt laboratorium, mikrobiologi, sekreterare tel 06 213 2851

 

Roosa Savolainen                             Suvi-Sirkku Kaukoranta

Mikrobiologi                                     Ylilääkäri

Mikrobiolog                                      Överläkare

p. 06 213 2854                                 p. 06 213 2840

24.10.2017 Redaktion_Toimitus